RM-SYSTÉM»Právní prohlášení

Právní prohlášení

Obecná ustanovení

Toto právní prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen „podmínky") internetových stránek www.rmsystem.cz (dále jen „internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby navštěvující internetové stránky, kteří se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Provozovatelem internetových stránek je společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „Česká burza").

Autorská práva a ochranné známky

Česká burza má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu internetových stránek, jejich obsahu, zejména pak článků, zpráv, příspěvků, smluv, podmínek, ceníků a dalších materiálů (dále jen „materiály") a ochranných známek, není-li uvedeno jinak.

Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu České burzy zakázáno.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou dostupné v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů.

Cookies

Aby pro Vás byla práci s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách české burzy RM-SYSTÉM, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords včetně remarketingu/retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.

Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Universal Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním cookies společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Universal Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

S ohledem na skutečnost, že naše internetové stránky využívají služeb Google Universal Analytics, uvádíme odkaz na doplněk webového prohlížeče, který po jeho instalaci znemožní sledování souborů cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Používáním našich internetových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies.

V případě, kdy nechcete, abychom ve Vašem případě používali souborů cookies (tj. když nesouhlasíte se zpracováním cookies, či souhlas následně chcete odvolat) a i přesto chcete nadále naše internetové stránky užívat, je nutné, abyste provedli vhodné úpravy nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě našich stránek nepodporoval. Upozorňujeme, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies

Google Chorme: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Opera Software: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče.

Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované na internetových stránkách v souladu se smlouvami mezi Českou burzou a jejími klienty a na materiály, která má Česká burza povinnost zveřejňovat podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dále dle vyhlášky č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů a dle vyhlášky 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.

Česká burza neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám.

Využití jakýchkoliv informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele. Česká burza si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Česká burza neodpovídá za obsah cizích internetových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek České burzy ani za cizí internetové stránky ze kterých je možné se připojit na internetové stránky České burzy.

Závěrečná ustanovení

Česká burza neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoliv usiluje o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.