RM-SYSTÉM»Vzdělávání»Nákup akcií

Jak koupit akcie?

Před samotným nákupem akcií by si každý měl ujasnit několik základních parametrů investice a tomu přizpůsobit rovněž svou investiční strategii.

Výběr brokera

Prvním krokem k realizaci investice je výběr licencovaného obchodníka s cennými papíry s přímým přístupem na trh. Při výběru brokera je dobré porovnávat osvědčené a známé společnosti s dostatečnou historií na kapitálovém trhu. Nejdůležitějšími kritérii jsou zejména poplatky za zprostředkování obchodu, spolehlivost on-line aplikace, počet poboček, případně nabídka dalších trhů. Roli hraje i preferovaný způsob obchodování.

Na burzu RM-SYSTÉM investoři nejčastěji přistupují pomocí internetové aplikace, který dává možnost on-line reagovat na aktuální situaci na kapitálovém trhu.
Další možností, jak realizovat obchody na burze, je zadávat pokynů osobně na | pobočce nebo telefonicky.

Kolik obchodování s akciemi stojí?

Konkrétní poplatek za realizovaný obchod nestanovuje burza, ale licencovaný obchodník s cennými papíry, prostřednictvím nějž investor na burzu přistupuje. V České republice je poplatek obvykle odvozován z objemu realizovaného obchodu a způsobu obchodování. Poplatkově nejvýhodnější je zpravidla obchodování po internetu, řádově se poplatek pohybuje v desetinách procenta z objemu obchodu, což je v porovnání s otevřenými akciovými podílovými fondy neporovnatelně méně.

Jak velký kapitál investovat?

Velikost kapitálu záleží na finančních možnostech investora. Je výhodné rovněž celkovou částku rozdělit do více titulů (diversifikace portfolia).
Zvláště s rozvojem internetu na konci 90. let minulého století se burzy ještě více otevřely široké veřejnosti a rozhodně dnes není pravdou, že se na burze obchoduje pouze s milionovým kapitálem.
Na drobné a střední investory je v České republice zaměřena burza RM-SYSTÉM, ale to neznamená, že se zde neobchodují i objemy v řádech milionů korun. Minimální investicí je jeden cenný papír, respektive jedna akcie. Záleží na konkrétním nakupovaném titulu. Například jedna akcie AAA Auto stojí kolem 14 Kč, ale jedna akcie Philip Morris ČR má hodnotu cca 7 500 Kč. Při realizaci malé investice je třeba počítat s minimálním poplatkem z realizovaného obchodu, který investor platí brokerovi (například 20 Kč). Obvykle se proto na burze neobchoduje s částkami menšími než 3 - 5 tis. Kč.

Z pohledu investora by investovaný kapitál nikdy neměl překročit hodnotu „zbytných finančních prostředků". Investovat bychom měli pouze takové finanční prostředky, které ve střednědobém horizontu nutně nepotřebujeme na nic jiného.

Investiční horizont

Dalším aspektem úspěšného obchodování je správně určený investiční horizont, což je doba, po kterou chce investor akcie držet. Odvislá je zejména od rizikovost plánované investice. Obecně platí, že čím je rizikovost vyšší, tím delší by měl být investiční horizont. Záleží ovšem na konkrétní obchodní strategii.

Investiční strategie

Budeme-li se bavit o investiční strategii pouze v rámci investování do akcií, vždy musíme zvažovat dvě základní veličiny. Podstupované riziko a potencionální výnos. Každý by sám měl zhodnotit své časové schopnosti a osobní přístup k riziku.

Indexová strategie

V tomto případě se výnosnost portfolia snaží kopírovat výnosnost akciového indexu. Investiční horizont je 5 - 7 let. Na kapitálovém trhu dnes nalezneme mnoho investičních nástrojů vhodných k realizaci indexové strategie. Obvykle se jedná o různá ETF nebo investiční certifikáty.

Výnosová strategie

Zaměřením je výnosová strategie podobná indexové. Vedle ETF a investičních certifikátů se část finančních prostředků umisťuje do hodnotového sektoru akcií. To jsou akcie společností s dostatečnou historii na kapitálovém trhu. Často se jedná o známé a zavedené značky, které mají stabilní hospodaření a vyplácejí dividendu. Investiční horizont se zkracuje na cca 3 - 5 let.

Růstová strategie

Tato strategie je zaměřena již na samostatné akcie, které jsou „fundamentálně" podhodnocené. Tzn., že jejich aktuální cena na kapitálovém trhu je mnohem nižší než jejich skutečná hodnota. Jedná se o společnosti zavádějící nový produkt nebo mající krátkodobé problémy, které ale neohrožují jejich budoucí podnikání. Očekávaný výnos je zde už vyšší a investiční horizont kratší (1 - 3 roky).

Aktivní investování

U aktivního investování nepřesahuje investiční horizont měsíce, ale obvykle se doba mezi nákupem a prodejem akcie řádově pohybuje v týdnech. Obchodník realizuje investice s nižším procentuálním zhodnocením, ale několikrát do roka. Využívá k tomu v menší míře půjčený kapitál a technickou i fundamentální analýzu.

Trading

Trading je specifickým způsobem obchodováním, který je zaměřen pouze na nejlikvidnější akciové tituly a deriváty. Využívá minimálních kurzových rozdílů na trhu, ale i několikrát za den a s vysokou finanční pákou (půjčeným kapitálem). Výnosnost portfolia je odvislá od schopností tradera a dosahovat může i stovek procent ročně.

Kdy nakupovat?

Správné načasování obchodu je alfou a omegou každé úspěšné investice. Záleží na konkrétní strategii a investičním horizontu. Obecně se nejvíce nakupuje po propadu a obnovení růstového trendu. Ke správnému načasování je možné využít některé nástroje technické a fundamentální analýzy.

Do jakých titulů investovat?

Na české burze RM-SYSTÉM je k dispozici cca 70 akciových titulů (oficiální a volný trh). Celkem 26 z nich je zařazeno v prémiovém segmentu nejlikvidnějších titulů EasyClick. Konkrétní volbu investice je vhodné prodiskutovat s makléřem brokera, který pravidelně sleduje aktuální situaci na trhu. Samotné podání pokynu už je technicky většinou velmi jednoduché.

Jak začít obchodovat?

Informace o tom, jak začít, naleznete - zde.

Další články ze sekce vzdělávání