RM-SYSTÉM»Chci obchodovat»Další služby obchodníka

Další služby obchodníka

Obchodování na úvěr

Obchodování na úvěr je založeno na principu finanční páky, přičemž obchodník vydělává na celkové změně investovaného kapitálu. Formou úvěru může být kryto například 85% investice a za úvěr klient ručí nakoupenými cennými papíry nebo finančními prostředky na účtu.

Příklad zhodnocení investice o 20% s úvěrem a bez úvěru:

V případě nákupu za 20 tis. Kč vydělá investor při zhodnocení kurzu akcie o 20% celkem 4 tis. Kč. V případě obchodování s finanční pákou, úvěrem například 80 tis. Kč, je při stejném zhodnocení portfolia výnos již 20 tis. Kč. Tedy 100% z vlastních vložených prostředků. Od výnosu je třeba odečíst poplatky za úvěr a obchody.

Půjčování cenných papírů

Jedná se o formu úvěru, půjčovaným aktivem nejsou finanční prostředky, ale cenné papíry, u nichž investor očekává pokles kurzu. Investor půjčené cenné papíry okamžitě prodá a pokud se jeho očekávání ukáže jako správné, dokoupí příslušné akcie zpět za nižší tržní cenu, než za kterou je prodal, a následně je vrátí zpět. Půjčku cenných papírů většinou zprostředkovává obchodník s cennými papíry.

Inteligentní pokyny

Principem zadávání inteligentních pokynů je snížení investičního rizika při neočekávaných změnách na kapitálovém trhu..Tyto pokyny automaticky generují a nákupní a prodejní příkazy dle typu inteligentního pokynu a způsobu jeho podání.

 

Klient si podle své investiční strategie zvolí, co se má stát s jeho pozicemi při nějaké možné situaci na trhu a obchodní systém následně takovou reakci zajistí automaticky a bez prodlevy. Cílem inteligentních pokynů je zajistit co nejlepší cenu pro realizaci zamýšlené transakce, zamezit nárůstu ztrát nad určenou úroveň při neočekávaném vývoji trhu nebo skrýt nějaký parametr pokynu tak, aby neměl nežádoucí vliv na chování ostatních účastníků trhu. Obchodování inteligentními pokyny na burze RM-SYSTÉM disponuje v současné době pouze Fio.