RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol oznámil výsledky za 3. čtvrtletí 2009

Unipetrol oznámil výsledky za 3. čtvrtletí 2009

13.11.2009 08:27
Provozní zisk se ve třetím čtvrtletí vrátil do černých čísel. • Fixní náklady se snížily o 600 milionů. Unipetrol tak za devět měsíců dosáhl úspor plánovaných pro celý letošní rok. • Benzina si i nadále vedla velmi dobře. • Nepříznivé makroekonomické podmínky pokračují.

Praha, 13. listopadu 2009- Společnost Unipetrol vykázala za třetí čtvrtletí letošního roku provozní zisk (EBIT) ve výši 5 milionů korun. Po třech čtvrtletích se záporným provozním výsledkem se tak opět vrátila do černých čísel.
Čistý hospodářský výsledek zůstal záporný, a to -35 mil. Kč ve srovnáni s čistým ziskem 557 mil. Kč dosaženým ve stejném období loňského roku.

Výsledky hospodaření poznamenala i v tomto čtvrtletí ekonomická recese. Nepříznivá situace na trhu se odrazila v nízké poptávce po palivech a jen nepatrném oživení u petrochemických produktů.

Třetí čtvrtletí bylo obtížné zejména pro rafinérský segment. Petrochemická část dosáhla lepších výsledků než v předchozím čtvrtletí hlavně díky vývoji marží. Benzina zaznamenala mírné zvýšení prodeje oproti druhému čtvrtletí a téměř stejný objem prodaných paliv ve srovnání se stejným obdobím roku 2008.

Důsledky celkového hospodářského poklesu v regionu střední a východní Evropy měly značný dopad na hospodářský výsledek skupiny. Rafinérie Unipetrolu zpracovaly méně ropy než v loňském roce zejména kvůli slabší poptávce související se zpomalením ekonomiky. Ve srovnání s předchozím čtvrletím (2Q´09), kdy proběhla téměř dvouměsíční odstávka v Kralupech, to však bylo o třetinu víc. Tržby se oproti druhému čtvrtletí zvedly o 19 %, a to nejen díky vyššímu objemu zpracované ropy, ale i zvýšení provozní efektivity.

Ke zlepšení hospodářských výsledků v porovnání s předchozím obdobím letošního roku tak přispěla hlavně přísná úsporná opatření zaměřená na zvýšení efektivity a provozní výkonnosti. Zejména díky opatřením zavedeným na jaře letošního roku se již podařilo ušetřit více než 600 milionů korun na fixních nákladech. Výrazného zlepšení bylo dosaženo také v řízení finančních toků. Ukazatel volného peněžního toku se během tohoto čtvrtletí dále zvýšil a dosáhl 666 milionů korun (ve srovnání se zápornou hodnotou ve výši -2,204 miliardy Kč za prvních devět měsíců roku 2008).

Komentář k výsledkům za 3. čtvrtletí 2009

Rafinérský segment vykázal záporný EBIT (-465 mil. Kč). Rafinérie zpracovaly o 36 % více ropy než ve 2. čtvrtletí 2009, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku však šlo o pokles o 5 %. Výsledek segmentu nicméně ovlivnily hlavně nízké marže způsobené slabou poptávku a nadbytečnými výrobními kapacitami v Evropě. Marže u motorové nafty dokonce klesly na několikaleté minimum. Dalším negativním faktorem byl stále mimořádně nízký rozdíl mezi cenou ropy Brent a Ural.

Petrochemický segment zaznamenal ve srovnání s minulým obdobím mírné zlepšení poptávky a marží. Modelové petrochemické marže se během 3. čtvrtletí výrazně zvýšily u olefinů, avšak zůstaly na daleko nižší úrovni než vloni ve stejném období. K mírnému zlepšení marží došlo rovněž u polyolefinů, ale ani zde nebylo dosaženo úrovně loňského roku. Oproti minulému roku se snížil objem prodeje, důvodem však bylo hlavně ukončení výroby oxoalkoholů a neplánovaná týdenní odstávka etylénové jednotky.
K vytvoření provozního zisku (EBIT) ve výši 219 milionů korun přispěly úspory fixních nákladů.

 

Segment maloobchodního prodeje motorových paliv vykázal výrazné zlepšení, a to jak ve srovnání s předchozím čtvrtletím, tak i meziročně. Provozní zisk (EBIT) dosáhl 241 milionů korun, což je téměř o 30 % více než ve 2Q/´09 a o 60 % více než vloni.
Důsledky zpomalení ekonomiky se podařilo částečně kompenzovat díky vyšší efektivitě. V České republice došlo k mírnému oživení tranzitní dopravy a Benzina si navíc vedla lépe než celý trh. Prodej motorových paliv zvýšila oproti předchozímu čtvrtletí o 5 %, v porovnání s minulým rokem byl srovnatelný. Velmi dobře si vedly i další služby nabízené v síti čerpacích stanic Benzina. Díky předchozím investicím do modernizace a rebrandingu se tržby v shopech, gastronomii a na mycích linkách zvýšily oproti minulému roku téměř o 7 %.

 

Výhled na nadcházející období
Lze předpokládat, že se Unipetrol bude i v příštím období potýkat s nepříznivou situací, charakterizovanou slabým a jen pomalu se stabilizujícím trhem. Došlo k mírnému oživení tranzitní dopravy, které přispělo k růstu spotřeby motorové nafty. Nicméně není jisté, jestli a v jakém rozsahu to bude pokračovat. Stejně tak je těžké odhadnout, jestli bude pokračovat vyšší zájem o olefiny. Také brzké oživení trhu s polyolefiny je nejisté.

Unipetrolu se daří šetřit v nákladové oblasti. Úspěšně nastartovaný program úspor se již projevil výrazným snížením fixních nákladů, kde Unipetrol za devět měsíců dosáhl úspor plánovaných pro celý letošní rok. Další cíle programu budou splněny do konce roku. Aktualizovaný plán pro rok 2009 předpokládal téměř miliardovou úsporu variabilních a fixních nákladů a nižší kapitálové výdaje. Plán rovněž počítá se snížením počtu zaměstnanců o cca 8 procent a nulovým růstem mezd za letošní rok.

"Zatím jsme se soustředili na zvýšení efektivity a optimalizaci výroby,na snižování nákladů a rovněž optimalizaci portfolia. Fixní náklady se podařilo snížit o 600 mil. Kč, tj. téměř jsme splnili náš celoroční cíl. Ve 3. čtvrtletí jsme zaznamenali určité zlepšení. Unipetrol je zpátky v černých číslech a naše peněžní toky se výrazně zlepšily. Vnímáme ale, že situace je stále velmi nestabilní. Proto musíme pokračovat v úsporách a velmi pečlivě řídit peněžní toky", říká místopředseda představenstva a finanční ředitel Unipetrolu Wojciech Ostrowski.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.