RM-SYSTÉM»Události»Andreas Treichl: Bude trvat dlouho, než se povede lépe

Andreas Treichl: Bude trvat dlouho, než se povede lépe

03.08.2009 10:14
Přestože E rste Group vykázala v prvním pololetí o 22 procent menší zisk než před rokem, rozhovor se šéfem skupiny E rste Andreasem T reichlem se odehrál v optimističtějším duchu než uprostřed léta 2008.

Šéf Erste Group působil sebevědoměji a ve svých výrocích razantněji. Zatímco loni vysvětloval, že analytici zbytečně zveličují dopady krize na střední a východní Evropu, kde žádná krize nehrozí a region bude naopak profitovat z poklesu západní Evropy, letos na rekordním provozním zisku dokazoval, že jím řízená banka může být úspěšná i v časech recese. „Mohu vyloučit, že bychom znovu potřebovali pomoc od státu. Úsporný plán na roky 2010-2011 představíme na konci roku," uvedl T reichl. Podle rakouského tisku by díky tomuto úspornému plánu mohla Erste ušetřit až 300 milionů eur.

* E15: Můžete vyloučit, že budete potřebovat znovu od státu posílit kapitál?

Zůstáváme uprostřed krize dost silní a ziskoví. Určitě nepotřebujeme žádat stát o další kapitál. Naše pololetní výsledky jsou důkazem, že retailová banka může být úspěšná i v časech ekonomické recese.

 

* E15: Loni v červnu jste mi v rozhovoru říkal, že se dopady krize zveličují. Pro retailově orientovanou banku podle vašich tehdejších slov není tak důležité, zda Rumunsko roste o osm nebo jen o čtyři procenta. Kdy vám osobně došlo, že problémy budou hlubší?

Bylo relativně krátce po našem rozhovoru. Byl jsem jedním z prvních, komu bylo loni v září jasné, co se bude v regionu střední a východní Evropy dít. Kolegové v zemích, kde působíme, si to v té době ještě nemysleli. Například v České spořitelně se ještě o Vánocích domnívali, že vše poběží tak, jako v minulých letech.

 

* E15: Jak byste dnes popsal krizi? Dosáhli jsme již dna? Jak rychlé bude zotavení?

Poučil jsem se, že by člověk neměl dělat prognózy. Mohu tedy popsat maximálně svůj pocit. Můj pocit je, že situace je v různých zemích různá. V Česku je krize způsobena především propadem exportu. Naproti tomu Rumunsko má daleko více možností, jak situaci řešit. Bude trvat dlouho, než se povede lépe, ale hůře už nebude.

Dostávají daleko více peněz od EU na investice a nejsou ani tak silně závislí na exportu jako Rakousko nebo Česko. Jejich situace závisí daleko více na jejich lokální spotřebě. Můj pocit je, že v některých oblastech již vidíme konec nebo zploštění krize, do jiných oblastí teprve dorazí. Můj pocit je, že celkově již nebude o mnoho hůře než nyní, ale bude relativně dlouho trvat, než se povede lépe.

 

* E15: Do kterých oblastí ještě krize dorazí a jak dlouho bude podle vás trvat?

Určitě ještě postihne stavebnictví. Nyní je hluboký propad u automobilového průmyslu, ale myslím, že na tom tato branže bude již v příštím nebo přespříštím roce lépe. Nyní lidé kvůli tomu, že v krizi ztratili peníze a obávají se budoucnosti, odkládají nákup aut. V příštím nebo přespříštím roce však již k výměně přistoupí. Budou určitě i oblasti, jako třeba potravinářství a farmacie, které projdou krizí relativně nepoškozené.

 

* E15: Na konci zimy se začaly objevovat prognózy o budoucím státním bankrotu Rakouska, krátce poté jste spolupodepsal výzvu devíti rakouských bank na pomoc zemím za hranicemi EU? Jste nyní optimističtější?

Nikdy jsem neměl pocit, že Rakousko zkrachuje. To považuji za absurdní představu. Předpoklady Rakouska projít touto krizí jsou velmi dobré. Samozřejmě to má mnoho společného s tím, že je Rakousko uprostřed mezi problémy Německa a západní Evropy na jedné straně a zemí střední a východní Evropy na straně druhé.

 

* E15: Proč chcete účastnický kapitál získaný od rakouského státu vrátit co nejdříve?

Nikdy jsem neřekl, že ho chceme vrátit co nejdříve. V současné době nikdo nedokáže říci, jak dlouho krize potrvá. Musíme počkat do doby, než bude jasné, že na tom Rakousko i centrální a východní Evropa budou lépe, než můžeme začít uvažovat o jeho splacení.

 

* E15: Za první pololetí si meziročně velmi polepšila vaše maďarská dceřiná banka. Čím to bylo, když Maďarsko je nyní jako stát v hluboké krizi?

Maďarsko je důkazem toho, že dobrá retailová banka může být úspěšná i v časech krize. Jsme na straně vkladů i úvěrů. Když lidé vydělávají méně, je to pro banku špatné, neznamená to ale konec byznysu jako třeba pro stavebnictví. Lidé v krizi více spoří, transakce se tak dělají i nadále. V Maďarsku jsme byli velmi ostražití již v roce 2008, proto jsme si mohli dovolit i nyní růst a pokračovat i v úvěrování. Náklady na riziko jsou tam pod kontrolou.

 

* E15: Argumentujete tím, že retailová banka s vaším obchodním modelem může úspěšně fungovat i v časech krize. Proč jste se tedy připojohodně val k výzvě rakouských bankéřů na podporu zemím východní Evropy?

Ze solidarity s ostatními bankéři.

 

* E15: Na některých trzích jste odepsali celý goodwill z vašich investic. Nenakupovali jste například v Rumunsku na Ukrajině nebo v Srbsku příliš draho?

Samozřejmě že ano. Měli jsme strategii, kterou jsme chtěli naplnit - stát se největším poskytovatelem finančních služeb v regionu. To se nám podařilo. Například v Rumunsku jsme za naši akvizici utratili opravdu peněz, ale bylo pro nás strategicky důležité tuto akvizici uskutečnit.

 

* E15: Nebyla chybou loňská akvizice necelých deseti procent akcií v ruské Center Invest Bank? Jaké jsou záměry s touto investicí?

Dívali jsme se v Rusku na více než dvě stě bank. A toto byla jediná banka, která se nám líbila. Je velmi silná v retailu a má silnou schopnost refinancování. Působí v regionu Černého moře, který sousedí s oblastmi, kde působíme. Ne, ne, ta banka se mi velmi líbí. V současné době zůstanou podíly tak, jak jsou.

 

* E15: Jak chcete rozvíjet spolupráci se španělskou spořitelnou la Caixa, jejíž dceřiná společnost již drží více než pět procent akcií Erste a plánuje podíl dále zvýšit?

Existuje mnoho oblastí, především on-line banking, kde je la Caixa vynikající a ve kterých se od nich můžeme učit. Pro Erste je la Caixa strategickým menšinovým partnerem. Oni i my jsme spořitelnami vlastněnými nadací. Celá struktura jejich firmy je velmi podobná naší. Jsou nám mnohem blíže než třeba německé spořitelny. La Caixa deklarovala, že chce zůstat španělskou spořitelnou, ale riziko ze španělského trhu chce snížit investicemi do dalších zemí. V této funkci se osvědčila již v Portugalsku, Číně a v Mexiku. Prostřednictvím nás se zajímají o region střední a východní Evropy. La Caixa může bez našeho souhlasu zvýšit podíl až k deseti procentům. Na případné další zvyšování musí mít souhlas hlavního akcionáře (nadace Erste Foundation) a ten by nyní nezískala.

 

* E15: Můžete přiblížit úsporný plán skupiny Erste, jehož přípravu jste ohlásil na přelomu roku?

Ne, to zatím nemohu. Udělali jsme plán úspor pro rok 2009, ten je hotov a přinese nám něco přes sto milionů eur. Nyní pracujeme na plánu pro léta 2010 a 2011. Jeho podrobnosti oznámíme v listopadu.

 

* E15: Benchmarking, srovnávající efektivitu jednotlivých bank skupiny, již je hotov?

Ano, tento srovnávací systém, který je jen jedním z podkladů pro úsporný plán, máme již k dispozici.

 

* E15: V čem je Česká spořitelna méně efektivní než další banky skupiny Erste?

Česká spořitelna vzešla ze srovnání celkově velmi dobře. Ale kdybych uvedl příklad toho, v čem je horší než jiné banky Erste, a nezdůraznil všechny její přednosti, naštvu všechny zaměstnance České spořitelny. Proto raději konkrétní výstupy neuvedu. Navíc je při srovnání třeba jít do hodně velkého detailu. Marketing nebo účetnictví nejsou v každé ze zemí stejné.

 

* E15: Jaké jsou konkrétní představy o ziskovosti České spořitelny v letošním roce a o expanzi její pobočkové sítě?

Obchody s firemními klienty budou v příštích měsících obtížné. Česká spořitelna letos vydělá méně než loni, ale určitě chceme dále investovat a získávat tržní podíly. Myslím, že je však zřetelné, že v roce 2010 se situace začne zlepšovat. Na konkrétní záměry rozvoje poboček se musíte zeptat Jiřího Škorvagy v České spořitelně. Pokračování na str. 14 Dokončení ze str. 13
Nejsem již šéfem dozorčí rady ČS, a tak na rozdíl od rumunské BCR nemám podrobnosti v hlavě.

 

* E15: Kdy se vrátíte k dlouhodobému plánování výhledů ziskovosti skupiny?

Pokud se hospodářská situace opravdu stabilizuje, je možné, že na dni kapitálových trhů v prosinci představíme výhled našeho zisku pro rok 2010 a možná i pro rok 2011.

 

* E15: Můžete uvést, s jakým růstem nákladů na riziko počítáte?

Konkrétní být nemohu. Počítáme s dalším růstem, nemyslím si ale, že náklady vzrostou o mnoho.

 

* E15: Erste nyní není v takové kondici, aby uvažovala o dalších akvizicích. Přestal jste zkoumat příležitosti v zemích sousedících se stávajícími bankami skupiny Erste?

Moje role jako generálního ředitele skupiny je se dívat na příležitosti neustále, přestože nyní o žádných nákupech neuvažujeme. Když se mě nyní zeptáte, který trh mě, kromě zemí, kde působíme, zajímá nejvíce, odpovím: Polsko. Polsko je sice trochu blíže Německu než střední Evropě, ale je to obrovský trh a příležitost. To se ale bavíme o vzdálené budoucnosti. Nechtěl bych investovat do trhu, kde největší banka patří státu. V každém případě věřím, že vlastníci mnohých bank ve střední a východní Evropě se změní.

 

* E15: Měnil jste v posledním roce své osobní portfolio? Kdy jste naposledy nakupoval akcie Erste?

Devadesát pět procent mého majetku je v akciích Erste. S těmi jsem nic nedělal. Nenakupuji ale nyní tolik jako dříve, nemám peníze. Dvacet pět tisíc kusů jsem nakoupil naposledy v březnu při ceně lehce převyšující sedm eur.

 

* E15: V roce 2012 vám bude šedesát let. Zároveň vám v tomto roce končí stávající manažerský mandát. Jste rozhodnut pokračovat ve skupině Erste i po tomto datu? Zvažujete odchod do penze?

Ne, chci ještě pár let pracovat. Musím banku a kurz jejích akcií posunout dále, než jsou nyní.

 

***********************************************

 

Devadesát pět procent mého osobního majetku je v akciích Erste Česká spořitelna letos vydělá méně než loni, ale určitě chceme dále investovat a získávat tržní podíly.

Nechtěl bych investovat do trhu, kde největší banka patří státu.

Věřím, že vlastníci mnohých bank ve střední a východní Evropě se změní

 

Andreas Treichl (57)

Po ukončení studia makroekonomie na univerzitě ve Vídni nastoupil v New Yorku do Citibank, prošel i firmami Morgan Stanley či Brown Brothers Harriman. Před návratem do Vídně, kde jeho otec kdysi řídil banku Creditanstalt, působil v oddělení corporate finance americké banky Chase Manhattan Bank. V rodném Rakousku pracoval opět pro Chase a jako zaměstnavatele si vyzkoušel i Crédit Lyonnais. Roku 1994 vstoupil do představenstva Erste Bank a za tři roky se stal jejím generálním ředitelem. Je ženatý, má tři syny. Ve volném čase hraje na klavír nebo se projíždí na svém motocyklu značky Harley-Davidson.

 

3.8.2009, Tomáš Skřivánek, E15


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy