RM-SYSTÉM»Události»Nové informace k plánovanému přijetí emise akcií PLG, ISIN CZ0005124420 na trh RMS

Nové informace k plánovanému přijetí emise akcií PLG, ISIN CZ0005124420 na trh RMS

23.05.2014 09:54

V návaznosti na dříve sdělenou informaci ohledně plánovaného přijetí emise akcií ISIN CZ0005124420, společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. k obchodování na regulovaném trhu RM-S doplňujeme informaci, že prvním obchodním dnem oproti původním předpokladům nebude středa 28.5.2014. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. čeká aktuálně na splnění všech podmínek pro přijetí, proto odkládá samotné rozhodnodnutí o přijetí a tím se posouvá i předpokládané datum přijetí k obchodování. O všech relevantních skutečnostech, které se týkají přijetí výše uvedené emise k obchodování, budeme i nadále informovat prostřednictvím webových stránek http://www.rmsystem.cz/.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.