RM-SYSTÉM»O společnosti»Regulace

Regulace

Dohled nad trhem vykonává ČNB, na kterou přešly kompetence dřívější Komise pro cenné papíry.

Základní normy:

Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Pravidla obchodování schválená ČNB
Rozhodnutí ředitele
Oznámení ředitele
Rozhodnutí o změnách v cenných papírech

 

Informační povinnost

Aktuálně platné - zveřejněno 1.7.2013

Informace o osobách ovládajících

Historie informačních povinností

Informace o osobách ovládajících - 17.5.2012

Informace o osobách ovládajících - 17.5.2011

Informace o osobách ovládajících - 24.3.2011

Informace o osobách ovládajících - 27.5.2010

Informace o osobách ovládajících