RM-SYSTÉM»Přechod RM-S na burzu

Přechod RM-S na burzu

RM-SYSTÉM, a.s. se na začátku prosince transformovala z mimoburzovního trhu na burzu cenných papírů. Nadále bude jako RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. umožňovat a podporovat obchodování malých a středních investorů. V souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT) a směrnicí MIFID se však změnil právní rámec, podle něhož mezi burzou cenných papírů RM SYSTÉM a drobným neprofesionálním investorem, musí figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Přímý přístup na burzu RM-SYSTÉM bude od 1.12.2008 umožněn pouze licencovaným obchodníkům a také individuálním investorům, kteří mimo jiné splňují alespoň dvě ze tří podmínek:

  • správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč,
  • realizace objemu obchodů ve výši min. 5 mil Kč za posledních 12 měsíců,
  • realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.

Investoři, kteří na základě obchodů za posledních 12 měsíců splňují podmínky pro přímý přístup na burzu RM-SYSTÉM, se mohou rozhodnout mezi dvěma možnostmi. První je nadále obchodovat od počátku roku 2009 jako přímý účastník burzy prostřednictvím nové on line aplikace EasySys. Nebo obchodovat na RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů prostřednictvím některého z obchodníků s cennými papíry, obdobně jako všichni ostatní investoři.

Software on-line aplikace pro přímý přístup je možné stáhnout a následně instalovat na stránkách http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/primy-pristup. Do konce roku 2008 měli přímí účastníci možnost obchodovat prostřednictvím aplikace Wobchod nebo RM S/Internet. Obě aplikace však byly na začátku roku 2009 zrušenu z důvodu přechodu na nový obchodní systém burzy RM-S.

V případě zájmu o obchodování jako přímý účastník burzy RM-SYSTÉM nám prosím zašlete email s kontaktními údaji a aktuálním tel. spojením na rmsystem@rmsystem.cz. Budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám všechny podstatné informace.

Ostatní investoři, kteří nesplňují podmínky pro přímý přístup na burzu RM-S, již od 1.12.2008 nemohou obchodovat přímo prostřednictvím RM SYSTÉM, české burzy cenných papírů (tj. aplikace Wobchod nebo RM S/Internet), ale budou muset využít služeb licencovaného obchodníka s cennými papíry.

V tuto chvíli je Fio, burzovní společnost, a.s. jediným licencovaným obchodníkem s cennými papíry, který svým klientům nabízí přímý elektronický přístup na RM SYSTÉM česká burza cenných papírů, a.s. Rozhodnete-li se využívat služeb Fio, burzovní společnosti, a.s., budete samozřejmě moci obchodovat i nadále, a to prostřednictvím aplikací EasyWobchod nebo Fio e-Broker, které splňují zákonem dané podmínky a umožní Vám prodávat i cenné papíry nakoupené na trhu RM SYSTÉM v minulosti. Jde o uživatelsky přívětivé aplikace, které Vám kromě přístupu na RM SYSTÉM nabídnou množství funkcí pro Vaše správné investiční rozhodnutí.

Jestliže doposud nemáte EasyWobchod nebo Fio e-Broker k dispozici, doporučujeme Vám aktivaci na libovolném obchodním místě RM-S uzavřením komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry Fio, burzovní společností, a.s.

Fio, burzovní společnost, a.s., je jedním z největších tuzemských obchodníků s cennými papíry v ČR. Tento obchodník je profesionálním účastníkem trhu RM-SYSTÉM a Váš pokyn přijme a provede za naprosto stejných podmínek, jako jste byli doposud zvyklí. Pracovníci obchodních míst RM-S jsou oprávněni poskytovat služby Fio, burzovní společnosti na základě mandátní smlouvy.

Vaše stávající Registrační číslo RM-S (devítimístné číslo uvedené ve smlouvě webového zákazníka) zůstává i nadále v platnosti. Na základě tohoto registračního čísla můžete obchodovat prostřednictvím kteréhokoliv obchodníka s cennými papíry, který nabízí svým klientům přístup na burzu RM-SYSTÉM. Seznam licencovaných obchodníků s cennými papíry je k dispozici na webových stránkách ČNB www.cnb.cz. Ne všichni tito obchodníci však nabízí přístup na burzu RM-SYSTÉM.

Harmonogram ukončení aplikace WOBCHOD a RM-S/Internet

  • Zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro přímí přístup, již nemohou od 1.12.2008 prostřednictvím aplikace WOBCHOD a nebo RM-S/Internet obchodovat. Aplikace byla do konce roku 2008 v provozu a umožňovala přístup k informacím o historii pokynů nebo zůstatku na Jumbo účtu. Tito zákazníci již obdrželi a nebo v nejbližších dnech obdrží dopis s bližšími informacemi.
  • Zákazníci, kteří splňují podmínky přímého přístupu, mohli prostřednictvím aplikace WOBCHOD a nebo RM-S/Internet obchodovat bez omezení do konce roku 2008.
  • Na konci roku 2008 došlo k vypnutí starého webu RM-S včetně aplikací WOBCHOD a RM-S/Interent. Případné úkony spojené s převodem cenných papírů, peněžních prostředků z Jumbo účtu nebo výpisů z SCP bude možné realizovat osobně na obchodních místech RM-S.

Novinky ve způsobu obchodování

Od nového roku připravujeme modernizaci obchodního systému. Těšit se můžete na vylepšené stávající typy pokynů a zcela nové webové stránky.

Další informace

Případné dotazy, prosím, zasílejte na rmsystem@rmsystem.cz nebo se obraťte na naši zákaznickou linku 844 118 119. Aktuální seznam obchodních míst RM-S naleznete na www.rmsystem.cz.

Výhled rozvoje RM-SYSTÉM

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň. Přechod na burzu cenných papírů je pro nás náročný proces. Rozhodli jsme se jej absolvovat, neboť naším cílem je vytvořit z RM SYSTÉMU technologicky vyspělou evropskou burzu zaměřenou na malé a střední investory.