RM-SYSTÉM»Události»ROZHODNUTÍ O SOUDNÍ LIKVIDACI V HONG-KONGU

ROZHODNUTÍ O SOUDNÍ LIKVIDACI V HONG-KONGU

21.11.2011 14:42
14. Listopadu 2011 rozhodl soud v Hong Kongu o likvidaci (v originále “winding-up order” – zrušení/soudní likvidace) společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. (“ECM REI”). Návrh na soudní likvidaci ECM REI byl v Hong-Kongu podán společností Astin Capital Management Ltd., (“Astin”), jako zvoleným zástupcem držitelů EUR dluhopisů ISIN: XS0319645981, emitovaných ECM REI. Astin zdůvodnil podání návrhu na soudní likvidaci v Hong Kongu skutečností, že více než 50% hodnoty všech aktiv ECM REI je situováno v Hong Kongu.

ECM REI dospělo po důkladném vyhodnocení uvedeného návrhu k závěru, že je v nejlepším zájmu všech věřitelů, aby byl v Hong Kongu jmenován insolvenční správce, který zajistí dostatečnou ochranu zájmů všech věřitelů ECM REI. ECM REI ovládá v Hong Kongu 36,7% podíl ve společnosti China East Investments Limited ("CEI"), která nepřímo vlastní nákupní centrum "ECMall" v Pekingu v Číně. Společnost Nordevo Investments Limited, jako JV partner v CEI, zahájil soudní řízení proti ECM REI, jehož cílem má být nucený prodej podílu ECM v CEI tomuto JV partnerovi. Rozhodnutím o soudní likvidaci je řízení iniciované společností Nordevo automaticky pozastaveno. Předpokládáme, že podíl ECM v CEI bude zpeněžen Hong Kongským insolvenčním správcem za nejvyšší dosažitelnou cenu.

Hong Kongský insolvenční správce by se měl zaměřovat primárně na zpeněžení aktiv situovaných v Hong Kongu. Ostatní aktiva ECM REI by měla být spravována buď představenstvem ECM REI (v případě, že jako způsob řešení úpadku bude zvolena v insolvenčním řízení v České Republice reorganizace) nebo insolvenčním správcem v České Republice (v případě, že jako způsob řešení úpadku bude zvolen v insolvenčním řízení v České Republice konkurs). Dle dostupné právní analýzy není rozhodnutí o likvidaci v Hong Kongu překážkou pro realizaci reorganizace ECM REI v České Republice.

V Praze dne 16.11. 2011
Představenstvo ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy