RM-SYSTÉM»Události»NWR - Neauditované výsledky za první tři čtvrtletí 2011

NWR - Neauditované výsledky za první tři čtvrtletí 2011

16.11.2011 09:37
Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes oznámila své hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí roku 2011.

Hlavní údaje

 • Konsolidované výnosy1 ve výši 1 241 mil. EUR, což je nárůst o 10 %
 • EBITDA 1 ve výši 369 mil. EUR, což je nárůst o 22 %
 • Zisk před zdaněním ve výši 166 mil. EUR 1)
 • Nárůst čistého zisku2) o 105 %
 • Základní zisk na akcii 0,45 EUR
 • Náklady těžby na tunu se zvýšily o 6 % při konstantní měnové bázi;
 • Náklady koksování na tunu klesly o 16 % při konstantní měnové bázi
 • Provozní cash flow ve výši 210 mil. EUR, což je nárůst o 16 %
 • Hodnota koeficientu LTIFR3) v těžbě 8,71
 • Těžba uhlí dosáhla 8 641 tis. tun, externí prodeje uhlí činily 8 013 tis. tun
 • Produkce koksu dosáhla výše 584 tis. tun a externí prodeje koksu činily 430 tis. tun
 • Průměrné ceny koksovatelného uhlí a koksu sjednané na čtvrté čtvrtletí roku 2011 dosáhly 171 EUR za tunu uhlí, resp. 341 EUR za tunu koksu
 • Společnost směřuje k dosažení cílů těžby uhlí a objemu prodejů stanovených pro účetní rok 2011
 • Předpokládá se dosažení dříve ohlášeného objemového mixu v prodeji uhlí pro rok 2011
 • Projekt Dębiensko směřuje k zahájení stavebních prací v prosinci
 • Záměr provést průzkum ložiska černého uhlí v dole Frenštát

1)Z pokračujících činností.
2) Vyjma 82 mil. EUR, tj. jednorázového výnosu z prodeje NWR Energy, a jednorázové daňové vratky ve výši 22 mil. EUR v období prvních tří čtvrtletí roku 2010.
3) Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.