RM-SYSTÉM»Události»Výsledky hospodaření skupiny ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2011

Výsledky hospodaření skupiny ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2011

09.11.2011 09:39
Provozní zisk před odpisy (EBITDA) podle očekávání meziročně poklesl o 6,9 % na 62,4 miliardy korun. Tento vývoj je dán poklesem realizačních cen elektřiny v důsledku hospodářské krize, která vedla k poklesu forwardových cen v letech 2008 - 2010, kdy byla na trh umisťována elektřina vyráběná v roce 2011. Dále negativně působil pokles zajišťovacího kurzu koruny v důsledku systematického posilování koruny vůči euru, ale i nižší výrobou ve vodních elektrárnách v důsledku horších hydrologických podmínek. Pozitivně proti těmto negativním vlivům působila především optimalizace využívání výrobních zdrojů a dále nárůst hrubé marže a výroby z obnovitelných zdrojů především v zahraničí.
  • Skupina ČEZ potvrdila očekávání čistého zisku za rok 2011 ve výši 40,6 miliardy korun
  • Skupina ČEZ dnes oznámila hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku a očekávání celoročních výsledků.

 

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy