RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny Komerční banky za 3.čtvrtletí 2011

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny Komerční banky za 3.čtvrtletí 2011

08.11.2011 08:10
Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12% meziročně. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč, což znamená pokles o 29,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Výnosy stouply jen mírně, limitovány především přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami a klesajícími poplatky za bankovní služby. I přes velmi pozitivní vývoj nákladů rizika z úvěrování celkové náklady rizika výrazně stouply v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o vliv snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů stoupl o 5,6% na 10 532 milionů Kč.

KB zvýšila objem poskytnutých úvěrů domácnostem a podnikům a také zvýšila objem vkladů

 • Celkový objem poskytnutých úvěrů narostl meziročně o 11,9 % na 435,1 miliardy Kč. Růst úvěrování dosáhl 8,6 % i po očištění o příspěvek z akvizice podílu 50,1 % v leasingové společnosti SG Equipment Finance Česká republika (SGEF) v květnu 2011.
 • Organický růst objemu úvěrů podnikovým klientům dosáhl meziročně 6,9 %. Po zahrnutí příspěvku z akvizice činil nárůst 15,3 %. Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům vzrostl na 234,5 miliardy Kč.
 • Prostředí nízkých úrokových sazeb, příznivý vývoj cen nemovitostí a výhodné parametry
  hypoték KB podpořily nárůst objemu hypotečního portfolia meziročně o 11,9 % na 119,1
  miliardy Kč.
 • Celkový objem vkladů vzrostl o 2,9 % na 551,1 miliardy Kč. Nárůst byl zaznamenán jak u
  vkladů občanů tak podniků, a to především na běžných a spořicích účtech. Komerční banka je připravena splnit zvýšené regulační požadavky a dále rozvíjet partnerství se
  svými klienty v budoucím náročném období

Komerční banka je i nadále plně odhodlána rozvíjet své podnikání v České republice a
budovat dlouhodobé partnerství se svými klienty.

 • Dne 25. srpna 2011, agentura Standard & Poor's zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobé
  úvěruschopnosti Komerční banky z A na A+ a potvrdila stabilní výhled. Komerční banka tak
  má z českých bank nejlepší hodnocení v souhrnu ratingů udělených třemi největšími
  ratingovými agenturami.
 • Dne 3. listopadu 2011 vyhlásil časopis Global Finance Komerční banku za Nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích ve střední a východní Evropě.
 • Financování KB vzhledem k poměru úvěrů a vkladů, který činí 76,1 %, je nezávislé na
  finančních trzích. Umísťování volné likvidity je omezeno přísnými limity a převážně směřuje do České národní banky a českých státních dluhopisů.
 • Kapitálová přiměřenost činí 16,0 % a ukazatel jádrového Tier 1 14,7 %, což ve srovnání se
  současným 8% regulatorním minimem a 10,5% minimem navrhovaným od roku 2019 (po
  zavedení regulačního rámce Basilej 3) znamená, že Komerční banka je velmi dobře připravena na splnění všech požadavků ohledně vlastního kapitálu, bez ohledu na způsob, jak budou vyřešeny problémy vládních dluhů zemí GIIPS.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy