RM-SYSTÉM»Události»ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. („Společnost“): Insolvenční řízení v Hong Kongu

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. („Společnost“): Insolvenční řízení v Hong Kongu

07.11.2011 14:32
Dne 18. Srpna 2011 byl v Hong Kongu podán zástupcem držitelů EUR dluhopisů návrh na zahájení insolvenčního řízení na Společnost. Jurisdikce soudů Hong Kongu k zahájení insolvenčního řízení je navrhovatelem podložena skutečností, že Společností vlastněná dceřiná společnost v Hong Kongu vlastní projekt představující hodnotu více jak 50% veškerého majetku Společnosti. Dne 27. října 2011 proběhlo první slyšení u vyššího soudního úředníka, na jehož základě proběhlo dne 31. října 2011 soudní jednání. Soudní jednání dne 31. Října 2011 bylo odročeno na 14. Listopadu 2011. Možné dopady tohoto řízení na insolvenční řízení probíhající v České Republice mohou být podstatné, nicméně Společnost je v této fázi teprve analyzuje.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy