RM-SYSTÉM»Události»Fortuna přijala za prvních devět měsíců o 9,3% více sázek nežli vloni a potvrdila růst

Fortuna přijala za prvních devět měsíců o 9,3% více sázek nežli vloni a potvrdila růst

03.11.2011 10:15
AMSTERDAM/PRAHA/VARŠAVA - Fortuna, která je největším středoevropským provozovatelem kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku, dosáhla za prvních devět měsíců roku 2011 podle předběžných neauditovaných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek (Amounts Staked) 301.67 mil. EUR, což je o 9,3 % více, nežli ve stejném období loňského roku. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 činily celkové přijaté sázky 92,64 milionu EUR, o 9,7 % meziročně více oproti loňskému roku. Výsledky hospodaření Společnosti ve třetím čtvrtletí roku 2011 potvrdily silnou dynamiku růstu z předchozích období, navzdory absenci velkých sportovních soutěží v roce 2011. Na růstu se nejvíce podílelo sázení přes internet v České republice a na Slovensku a nově zavedená loterie v České republice

Hrubé výhry ze sázení po internetu vzrostly za tři čtvrtletí meziročně o 37 %

„Ve třetím čtvrtletí výsledky sportovního sázení nadále rostly díky velkému rozmachu sázení přes internet, a to navzdory menšímu počtu atraktivních sportovních událostí v tomto roce. Další rozvoj segmentu on-line bude pro naše budoucí výsledky velmi důležitý. Rozmach sázení po internetu byl mimo jiné umožněn díky podpoře naší stávající pobočkové sítě, jež významně přispěla k jeho úspěchu. I nadále se soustředíme na rozvoj našich služeb v oblasti sázení přes internet a na pobočkách. Také věříme, že již velmi brzy budeme moci nabídnout internetové sázení v Polsku na základě udělené licence.

Nově jsme vykázali první výnosy z prodeje stíracích losů a z číselné loterie Fortuna Loto uvedené na trh v červenci. Úspěšný rozjezd našich loterijních produktů nás těší a jsme si jisti, že cíle stanovené na tento rok splníme. " uvedl generální ředitel Fortuna Entertainment Group Jiří Bunda.

Hrubé výhry (Gross Win) dosáhly za prvních devět měsíců roku 70,93 mil. EUR, což je o 6,7 % více ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2010. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 činily hrubé výhry23,08 mil. EUR, o 9,2 % meziročně více.

Na dosažených výsledcích se podílely zejména rostoucí tržby z online sázení. Hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení on-line se za prvních devět měsíců roku 2011 zvýšily o 37 % na 20,9 mil. EUR. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 meziročně vzrostly hrubé výhry ze sportovního sázení on-line o 31,3 % na 6,3 mil. EUR.

Gross Win ze sportovního sázení na pobočkách dosáhl za prvních devět měsíců roku 2011 výše 48 mil. EUR, o 6,2 % méně nežli ve stejném období loňského roku.Ve třetím čtvrtletí roku 2011 hrubé výhry ze sportovního sázení na pobočkách poklesly meziročně o 6,8 % na 15,2 milionu EUR. Pokles sázení na pobočkách byl primárně způsoben nedostatkem hlavních sportovních událostí v roce 2011 a zasáhl jak český tak i slovenský trh.

Hrubé výhry z loterie v prvních devíti měsících roku 2011 činily 2 milionů EUR, z čehož 1,1 milionu EUR tvořily číselné hry a 919 tisíc EUR stírací losy. Ve třetím čtvrtletí 2011 dosáhly hrubé výhry z loterie 1,6 milionu EUR; z toho 1,1 milionu EUR představovaly číselné hry (Loto) a 493 tisíc EUR stírací losy. Hrubé výhry z prodeje stíracích losů vzrostly o 15,7 % ve třetím čtvrtletí roku 2011 oproti druhému čtvrtletí roku.

EBITDA Fortuny za prvních devět měsíců roku 2011 poklesla o 17,3 % meziročně na 14,2 mil. EUR. Tento pokles byl způsoben započtením výsledků z loterie, které byly zcela v souladu s plánem a očekáváním. EBITDA ze segmentu sportovního sázení činila za prvních devíti měsíců roku 2011 18,3 mil. EUR, což je o 6,4 % více nežli za prvních devět měsíců roku 2010. Na dosaženém výsledku se podílel zejména vyšší objem přijatých sázek a striktní kontrola provozních nákladů, zejména v České republice. V tom samém období dosáhla EBITDA z loterie záporné sumy 4,1 mil. EUR, zejména díky počátečním nákladům na rozjezd projektu a novou marketingovou kampaň.

Česká republika - sportovní sázení

52,9 % celkových přijatých sázek Společnosti za prvních devět měsíců roku 2011 pocházelo ze sportovního sázení v České republice, což je stejný podíl dosažený v prvních devíti měsících roku 2010. Celkové přijaté sázky zde činily 159,6 mil. EUR, o 9 % více nežli ve stejném období v roce 2010. Ve třetím čtvrtletí vykázala Společnost přijaté sázky ze sportovního sázení v České republice v hodnotě 48,9 milionu EUR, o 6,7 % více nežli v loňském roce.

Hrubé výhry ze sportovního sázení v České republice dosáhly za prvních devět měsíců 2011 výše 31,6 mil. EUR, o 3,0% meziročně více. Na nárůstu se podílel zejména rozvoj sázení on-line, kde hrubé výhry (Gross Win) vzrostly o 38,6 % meziročně na 11,7 mil. EUR. Oproti tomu hrubé výhry ze sportovního sázení na pobočkách v České republice poklesly o 10,4 % meziročně a činily 19,9 milionu EUR. Ve třetím čtvrtletí 2011 hrubé výhry ze sportovního sázení v České republice vzrostly o 0,4 % meziročně na 9,7 milionu EUR, poháněny růstem hrubých výher on-line o 43,3 % meziročně, zatímco hrubé výhry na pobočkách meziročně poklesly o 15,3 %.

Česká republika - loterie

Celkové přijaté sázky z loterie dosáhly v prvních devíti měsících výše 4,4 milionu EUR, z čehož 2,1 milionu EUR tvořily stírací losy a 2,3 milionu EUR číselné hry (Loto). Ve třetím čtvrtletí 2011 představovala hodnota celkových přijatých sázek z loterie 3,7 milionu EUR (1,3 milionu EUR stírací losy a 2,3 milionu EUR Loto).

Hrubé výhry z loterie v České republice za prvních devět měsíců roku 2011 činily 2 miliony EUR, z toho 919 tisíc EUR pocházelo ze stíracích losů 1,1 milionu EUR z číselné loterie. Ve třetím čtvrtletí 2011 představovaly hrubé výhry z loterie 1,6 milionu EUR; z toho 1,1 milionu EUR byly numerické hry a 493 tisíc EUR prodané stírací losy.

Slovensko

Podíl Slovenska na přijatých sázkách za první tři čtvrtletí 2011 představoval 32,5 % a zvýšil se z 31,7 % dosažených v prvních třech čtvrtletích 2010. Celkové přijaté sázky na Slovensku v prvních devíti měsících 2011 činily 97,9 mil. EUR, o 11,7 % více nežli v roce 2010. Ve třetím čtvrtletí 2011 činily celkové přijaté sázky na Slovensku 27,6 milionu EUR, o 4,9 % meziročně více.

Hrubé výhry (Gross Win) na Slovensku dosáhly v prvních devíti měsících 2011 výše 23,1 mil. EUR,o 8,9 % více nežli v předchozím roce. Podíl hrubých výher ze sázení on-line tvořil 9,1 mil. EUR, o 33,5 % více nežli v roce 2010. Hodnota hrubých výher ze sázení na slovenských pobočkách v prvních devíti měsících 2011 poklesla, a to o 2,7 % na 14 mil. EUR. Ve třetím čtvrtletí 2011 dosáhly hrubé výhry ze sportovního sázení na Slovensku hodnoty 6,9 milionu EUR, o 4,5 % meziročně více. Nárůst byl způsoben větším objemem hrubých výher ze sázení po internetu - 16,5 % meziročně na 2,5 milionu EUR, zatímco hrubé výhry na pobočkách meziročně poklesly o 1,3 % na 4,4 milionu EUR.

Polsko

Polsko se na celkových přijatých sázkách v prvních devíti měsících 2011 podílelo 12,2 %, ve srovnání se 15,1 % v roce 2010. Celkové přijaté sázky v Polsku v prvních devíti měsících 2011 činily 36,9 mil. EUR, o 11,8 % méně nežli v roce 2010. Důvodem poklesu byla změna daňové sazby u přijatých sázek v polovině roku 2010 a nemožnost provozování některých produktů jako například číselné hry. Ve třetím čtvrtletí 2011 činily celkové sázky 11,8 milionu EUR a mírně poklesly o 3,0 % meziročně. To potvrzuje, že pokles v přijatých sázkách v během roku 2011 byl spojen primárně se změnou daňové sazby a neměl by v takové míře pokračovat v dalších obdobích.

Hrubé výhry ze sázení v Polsku v prvních devíti měsících 2011 dosáhly výše 14,1 mil. EUR, meziročně o 3,3 % méně. Ve třetím čtvrtletí 2011 hrubé výhry v Polsku mírně vzrostly na 4,8 milionu EUR, meziročně o 0,8 %.

FortunaWin

Celkové přijaté sázky společnosti FortunaWin na Maltě dosáhly v prvních devíti měsících výše 2,9 milionu EUR, ve srovnání s 277 tisíci EUR vykázanými ve stejném období v loňském roce. Ve třetím čtvrtletí 2011 celkové přijaté sázky FortunaWin činily 702 tisíc EUR, meziročně o 247,5 % více.

Hrubý zisk ze sázení za prvních devět měsíců roku činil 138 tisíc EUR a 41 tisíc EUR ve třetím čtvrtletí 2011.

Loterie v České republice

Stírací losy se setkaly od svého uvedení na trh v květnu 2011 s obrovským úspěchem. První sérii o celkovém počtu 1,5 milionu kusů se podařilo vyprodat během necelých šesti měsíců. Druhá série o celkovém objemu 3 miliony kusů byla uvedena do prodeje na počátku října 2011. Výherní je téměř každý čtvrtý los, na výhrách bude vyplaceno až 60 % vkladů.

Od 1. listopadu přišla Fortuna s novou hrou Zlatých 11, ve které mohou sázející vyhrát každý den až 300 milionů korun, což je nejvyšší jackpot nabídnutý v historii české loterie. Na hlavní výhru dosáhne sázející, který vsadí minimálně 100 korun. Slosování hry bude probíhat sedm dní v týdnu včetně svátků. Sázet je možné na téměř 1 300 terminálech po celé České republice. Zlatých 11 je druhá numerická hra, kterou Fortuna v České republice spustila, první byla hra Loto uvedená na trh v červenci tohoto roku.

Polsko: On-line a akvizice Tipsportu PL

Co se týče internetového sázení v Polsku, Fortuna v současné době čeká na povolení polského Ministerstva financí. Jakmile bude licence udělena, je Společnost připravena spustit on-line sázení okamžitě. Jako součást přípravy na spuštění online kurzových sázek zahájila v Polsku společnost Fortuna zakłady bukmacherskie, člen skupiny Fortuna Entertainment Group NV, registraci a ověřování dat zákazníků na efortuna.pl. Od začátku září je již jako uživatelů webových stránek společnosti Fortuna potvrzeno více než 12 000 registrovaných zákazníků.

Fortuna pokračuje v převzetí polského Tipsportu. Zatímco na povolení polského Ministerstva financí změny vlastnictví se stále čeká, Fortuna již dokončila proces due diligence a v současnosti vyhodnocuje svoji strategie týkající se převzetí jednotlivých prodejních míst Tipsportu PL. Akvizice nabízí Fortuně příležitost zvýšit její svůj tržní podíl v oblasti sportovního sázení v Polsku a posílit svoji pozici největšího provozovatele sportovních sázek na polském trhu.

Ve třetím čtvrtletí 2011 obdržela Fortuna PL spolu s ostatními oprávněnými provozovateli sázení v Polsku povolení vypisovat sázky na fotbalová utkání v Polsku, což nebylo doposud možné. Povolení je výsledkem vyjednávání s Asociací zaměstnavatelů a zaměstnanců sázkových kanceláří od roku 2010.

-----------------------------------------------------------------------

Ke dni zveřejnění nedošlo k žádným jiným podstatným událostem, transakcím ani změnám finanční situace Společnosti, než které uvádí tato zpráva. Představenstvu nejsou známy žádné podstatné události, transakce či změny finanční situace Skupiny, ke kterým by došlo v období od 1. července 2011 do 3. listopadu 2011 včetně, tj. do data zveřejnění této mezitímní zprávy.

Příloha - Vybrané ukazatele hospodaření (konsolidované, neauditované)


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.