RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

31.10.2011 10:47
Následují usnesení mimořádné valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.

Hlavním účelem svolání této valné hromady bylo jmenování neexekutivních členů představenstva společnosti AAA Auto Group N.V. („společnost") a jejich způsobu odměňování. Akcionáři společnosti na schůzi projednávali následující program:

  1. Zahájení a úvodní oznámení
  2. Opětovné jmenování pana Vratislava Kulhánka do funkce neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  3. Schválení způsobu odměňování pana Vratislava Kulhánka (bod k hlasování)
  4. Schválení plánu akciových opcí pro neexekutivní členy představenstva (bod k hlasování)
  5. Opětovné jmenování pana Vratislava Válka do funkce neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  6. Schválení způsobu odměňování pana Vratislava Válka (bod k hlasování)
  7. Závěr

Vzhledem k nadcházejícímu vypršení mandátu pana Vratislava Kulhánka a vzhledem k jeho přínosu pro společnost, akcionáři AAA Auto Group N.V. schválili návrh znovuzvolení pana Kulhánka do funkce neexekutivního člena představenstva na další dva roky, a to do 1. listopadu 2013. V návaznosti na to akcionáři schválili způsob jeho odměňování včetně opce, která panu Kulhánkovi umožní nakoupit 10.000 kusů akcií společnosti za realizační cenu 1 EUR na akcii. Opce nabývá účinnosti 1. listopadu 2011, přičemž toto opční právo nebude realizovatelné dříve než 1. listopadu 2014.

V souladu s tím a vzhledem k jeho přínosu pro společnost, valná hromada akcionářů schválila také prodloužení mandátu pana Vratislava Válka, jež vyprší 25. dubna 2012, o další dva roky a to do 25. dubna 2014 a zároveň schválila jeho způsob odměňování.

Po skončení oficiálního programu schůze představenstvo společnosti, jež bylo pověřeno na minulé řádné valné hromadě v červnu tohoto roku jmenováním auditora společnosti pro hospodářský rok 2011, informovalo akcionáře o tom, že společnost PWC byla znovujmenována auditorem společnosti za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2011 a vydání výroku auditora.

Další podrobnosti o mimořádné valné hromadě, tj.: (i) zápis z valné hromady a (ii) usnesení Komise pro akciové opce, jsou k dispozici na internetové stránce společnosti na adrese: http://www.aaaauto.cz/ v sekci O nás / Pro investory / Corporate Governance.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.