RM-SYSTÉM»Události»Aktuální informace o prodejích a o cenách pro čtvrté čtvrtletí roku 2011

Aktuální informace o prodejích a o cenách pro čtvrté čtvrtletí roku 2011

27.10.2011 09:22
New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) oznamuje dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro čtvrté čtvrtletí kalendářního roku 2011. Společnost rovněž informuje o výši produkce a objemu prodejů ve třetím čtvrtletí roku 2011.

Aktuální informace o výkonnosti
Hospodářské výsledky za třetí kalendářní čtvrtletí 2011 zveřejní společnost NWR dne 16. listopadu 2011. V tento den budou také poskytnuty další informace. Následuje stručný přehled klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců kalendářního roku 2011. Tyto údaje představují neauditované odhady, které mohou doznat změny.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.