RM-SYSTÉM»Události»Nový ředitel ČEZ mění organizační strukturu, vedení energetické firmy zeštíhlí

Nový ředitel ČEZ mění organizační strukturu, vedení energetické firmy zeštíhlí

20.10.2011 14:21
Dozorčí rada společnosti dnes zvolila dva nové členy představenstva ČEZ a projednala návrh nového předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, pana Daniela Beneše, na změny organizační struktury společnosti platné od 1.ledna 2012. Jde o první krok, který zefektivní a zjednoduší liniové řízení firmy na vrcholové úrovni a připraví Skupinu ČEZ na konsolidaci činností i dceřiných společností. K dalšímu zefektivnění a zeštíhlení počtu divizí a nejvyšších manažerských pozic dojde v polovině příštího roku, kdy ze současných 11 divizí zbude 8, eventuálně 9.

Michaela Chaloupková a Pavel Cyrani novými členy představenstva
Novými členy představenstva společnosti se od dnešního dne stávají Michaela Chaloupková,nynější ředitelka útvaru nákup, a Pavel Cyrani, ředitel nedávno zřízené divize strategie. Po téměř 14 letech tak v představenstvu největší české energetické firmy opětovně zasedne žena.Představenstvo společnosti tak nyní má plný počet sedmi členů. Navíc stávající členové představenstva Vladimír Hlavinka a Martin Novák byli potvrzeni i na další funkční období.

Snížení počtu divizí, konsolidace útvarů a dceřiných společnosti


S účinností od 1. ledna 2012 dojde k následujícím změnám:

  • Zrušení divize výkonného ředitele a funkce výkonného ředitele.
  • Začlenění divizí správa a personalistika do působnosti ředitele divize finance. Spojení podpůrných služeb vytvoří základ pro vybudování jednoho střediska sdílených služeb
    Skupiny ČEZ do poloviny příštího roku.
  • Začlenění divize distribuce do řídící působnosti ředitele divize international. V zahraničívlastníme především distribuční společnosti, tímto prvním krokem dojde k posílení přenosu nejlepší praxe mezi distribučními společnostmi doma i za hranicemi. V polovině příštího roku pak dojde k novému přeuspořádání a pravděpodobně i ke změně názvu této divize.
  • Začlenění útvaru fúze a akvizice do divize international. V období útlumu nákupu nových zahraničních aktiv je optimální spojit činnosti z oblasti akvizic se správou našich zahraničních majetkových účastí.
  • Zřízení divize nákup. Definitivní centralizace všech nákupních procesů, včetně nákupu paliv, pod jeden útvar, protože v této oblasti je nadále velký prostor pro další úspory v rámci Skupiny ČEZ.

Změna v dozorčí radě

Pan Martin Říman oznámil na dnešním zasedání dozorčí rady své odstoupení z funkce člena dozorčí rady a z funkce členy výboru pro audit, a to s účinností od 20. 12. 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy