RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS pojistil rizika spojená se svou investicí v Egyptě

PEGAS NONWOVENS pojistil rizika spojená se svou investicí v Egyptě

10.10.2011 11:53
LUCEMBURK/ZNOJMO, 6. října 2011 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že dne 5. října 2011 uzavřela pojistnou smlouvu s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále jen "EGAP") na krytí rizik spojených se svou investicí v Egyptě.

Pojistná smlouva zahrnuje pojištění investice proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Společnost EGAP je 100% vlastněna Českou republikou a jejím primárním účelem je podpora exportu a poskytování pojišťovacích služeb vývozcům českého zboží, služeb a investic.

„Při realizaci projektu výstavby nového výrobního závodu v Egyptě věnujeme významnou pozornost i eliminaci potencionálních rizikových faktorů. Kromě pojištění majetku a pohledávek, které standardně využíváme v České republice, jsme se proto rozhodli pokrýt rizika investice v Egyptě i pro případ nenadálých politických událostí. Tímto krokem chceme zajistit maximální možnou ochranu zájmů a majetku Společnosti," sdělil František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA.

Předseda představenstva a generální ředitel EGAP Ing. Karel Pleva při podpisu pojistné smlouvy ocenil velmi kvalitní přípravu investice a zdůraznil, že přes aktuálně složitou politickou situaci se jedná o vysoce perspektivní trh s velkým potenciálem růstu, který nabízí českým exportérům atraktivní příležitosti. "Jednu z nich využila společnost PEGAS a jsme rádi, že jsem svým dílem k tomu mohli přispět," řekl Ing. Pleva.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy