RM-SYSTÉM»Události»Vítkovice zprovoznily rychlokovárnu, supermoderní provoz, jaký nemá v Evropě obdoby

Vítkovice zprovoznily rychlokovárnu, supermoderní provoz, jaký nemá v Evropě obdoby

04.10.2011 08:47
Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP dnes rozjela supermoderní rychlokovárnu VÍTKOVICE HAMMERING. Provoz za více než 2 miliardy korun je svými parametry a výkonností ojedinělý nejen v ČR, ale také v měřítku Evropy. Linka rychlokovacího stroje je v České republice největší investicí do tohoto typu strojírenské technologie za posledních dvacet let.

Na vybudování nového provozu VÍTKOVICE získaly prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu investiční podporu. „Česká republika potřebuje silné, inovativní průmyslové firmy, významné zaměstnavatele, úspěšné exportéry. To všechno VÍTKOVICE naplňují. Jsem rád, že jsme mohli k realizaci tak významné investice české firmy přispět," řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Rychlokovárna je počítačově řízená a vysoce produktivní. „Přidaná hodnota je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přesnosti. Jsme díky ní schopni zpracovávat hi-tech materiál, dodávat do nových odvětví, pro která jsme nepracovali, a v uzavřeném výrobním cyklu produkovat hotové výrobky," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti VÍTKOVICE Jan Světlík. Zajímavý je podle něj také přínos v podobě pracovních míst. Díky nové technologii jich v Ostravě přibylo osm desítek. „Další místa vytvoří navazující dceřiné firmy, které budou produkci dále využívat a zpracovávat. Celkem tak můžeme mluvit až o třech stovkách pracovních míst," dodal.

Rychlokovací stroj je nejmodernější technologií tzv. volného kování v současnosti. Technologie je unikátní hned v několika parametrech. Provoz je plně automatizovaný a zcela počítačově řízený. Efektivita výroby se díky tomu blíží myslitelnému maximu. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING ze skupiny strojírenských VÍTKOVIC, která linku provozuje, chce do roku 2015 dostat roční produkci linky až na 100 tisíc tun kovaných výrobků.

Významná je také návaznost operací, která v uzavřeném výrobním cyklu umožní VÍTKOVICÍM produkovat hotové výrobky. Ze surového ingotu se jen o pár metrů dál stane finální produkt připravený k předání zákazníkům. Těmi budou především klienti z automobilového a petrochemického průmyslu, energetiky, těžby nerostných surovin a železniční dopravy. Naprostou novinkou v rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je produkce kovaných trubek s tloušťkou stěny od 35 do 130 milimetrů a s průměrem od 200 milimetrů. Vedle výroby kovaných tyčí, bloků či dlouhých osazených kovaných výrobků je právě toto obor, kterému se chce společnost VÍTKOVICE HAMMERING věnovat.

Vítkovické rychlokovadlo je mimo to i green technologií, tedy ekonomickou a současně ekologickou výrobou, což koresponduje s širší filozofií a přístupem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP k městu a regionu, ve kterém sídlí. Rychlokovárna tak mimo jiné užívá k vytápění karuselové pece zemní plyn, vysoce úsporné ekologické hořáky mají snížený obsah oxidu dusíku ve spalinách a zbytkové teplo se dále využívá. Provoz navíc téměř nezatěžujeme okolí hlukem. Firma také dokázala skloubit novou halu s nádhernou ocelovou konstrukcí historické budovy lisovny, která byla postavena v roce 1905. Ta je i nyní zachována, stejně jako její režné zdivo, které je charakteristické pro tuto oblast Ostravy.

Produkce moderní rychlokovací technologie otevírá společnosti VÍTKOVICE HAMMERING i celé strojírenské skupině dveře k významným zakázkám v tuzemsku i na světových trzích. Už nyní, před trvalým provozem linky, má společnost vyprodáno více než 60 procent své kapacity. Zhruba 30 procent produkce bude směřovat k oběma výrobcům bezešvých vysokotlakých ocelových lahví v rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Ty budou díky vysoce kvalitním vstupům špičkou v dodávkách pro automobilový průmysl, plynařské společnosti a výrobce stabilních hasicích systémů. Podstatná část rychlokovárny výroby má směřovat na export. Kromě Evropy také do Ruska, Indie, Jižní Ameriky a řady dalších zemí, v nichž je rozvinuta strojírenská výroba. Zajímavou šancí je také britský trh a jeho petrolejářský průmysl.

 

Technické parametry rychlokovacího stroje SMX-800:
Rychlokovací linka dokáže zpracovat produkty do hmotnosti 8 tun a rozměrů do 550 milimetrů vnějšího průměru. Skládá se z hydraulického lisu o jmenovité kovací síle 18MN a ze 4 kovadel kovající rychlostí až 240 úderů za minutu s výkonem 100.000t/rok. Hydrauliku pohání 10 motorů 600kW, které za pomocí čerpadel vytváří tlak systému až 35Mpa. Dva synchronizované manipulátory si předávají výkovek přes konstrukci kovacího litého rámu. Kompatibilita nastavení stroje společně se speciální konstrukcí tlumení rázů kovadel umožňují kovat rozměry mezi 80 - 550mm při délce 18.000mm a hmotnosti 8.000t/ks. Kovaná trubka či dutý osazený výkovek při délkách cca. 12.000mm jsou pro SMX-800 samozřejmostí. Kovací tolerance se pohybují na hodnotách +3/-0mm. Po ukončení kovacího programu následuje řezání za tepla brusnými kotouči o průměru 1800m a jehličkové označení výkovku. Uzel tepelného zpracování tvoří patrové pece, kalící nádrže a sázecí manipulátor. Maximální teplota ohřevu probíhajícím v 6-ti zónách karuselové pece je 1300°C. Výkonem cca. 40t/h se tato pec řadí mezi nejvýkonnější karuselové pece ve střední Evropě. Rovnoměrnost ohřevu +/- 3°C dovoluje nastavení pro získání velice přesných mechanických hodnot. Pro kalení jsou připraveny dvě polymerové kalící nádrže o objemu 113m2 a vodní nádrž o objemu 176m3.

 

Zpracovala:
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP,
eva.kijonkova@vitkovice.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy