RM-SYSTÉM»Události»Oznámení společnosti AAA Auto Group N.V.

Oznámení společnosti AAA Auto Group N.V.

27.09.2011 10:15
Praha / Budapešť, 26. září 2011 – Jménem Anthonyho Jamese Dennyho, generálního ředitele, výkonného člena představenstva a většinového vlastníka AAA Auto Group N.V., oddělení pro vztahy s investory společnosti AAA Auto Group N.V. tímto oznamuje, že pan Denny dosáhl ke dni 23. září 2011 3,0% podílu z celkového počtu akcií společnosti AAA Auto Group N.V. (Společnost). Společně se svou společností AUTOMOTIVE INDUSTRIES S.á.r.l. se sídlem v Lucembursku tak pan Denny drží celkem 76,83 % akcií Společnosti.

Pan Denny má zároveň v úmyslu převést výše zmíněný 3% podíl na společnost Priority Investment, s.r.o., v níž je konečným vlastníkem, a zamýšlí některé ze svých budoucích nákupů akcií AAA Auto Group N.V. provádět prostřednictvím této společnosti.

Nákup akcií Společnosti probíhá v návaznosti na oznámení pana Dennyho z 3. dubna 2009, ve kterém informoval o svém úmyslu nabýt kolem 5 % akcií AAA Auto Group N.V.

Pro více informací, prosím, kontaktujte oddělení pro vztahy s investory.

Zdroj: AAA Auto Group N.V.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.