RM-SYSTÉM»Události»Informace o přijatém úvěru

Informace o přijatém úvěru

21.09.2011 10:43
Představenstvo společnosti TESLA KARLIN, a.s. v souladu s § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění uveřejňuje informaci o tom, že byla dne 12. 9. 2011 uzavřena Smlouva o úvěru mezi GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 28 jako věřitelem a TESLA KARLIN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307 jako dlužníkem. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úvěru dlužníkovi za účelem financování výstavby skladové haly ve výši 10 mil. Kč s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 2,50 % p.a. a se splatností jistiny úvěru do 20. 6. 2021. Úvěr je zajištěn blankosměnkou a zástavním právem na nemovitosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy