RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TATRA, a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TATRA, a. s.

31.08.2011 15:01
Představenstvo TATRA, a. s. Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21 IČ: 45193444 svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 3. října 2011 od 13.00 hodin v konferenční místnosti č. 304 objektu TATRA, a. s., ev. č. 201 (úsek lidských zdrojů - budova při hlavním vstupu do areálu TATRA) v Kopřivnici.

Pořad jednání:

  1. Zahájení.
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010.
  5. Zpráva představenstva o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty a informace o výroku auditora.
  6. Zpráva dozorčí rady.
  7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty.
  8. Určení auditora společnosti.
  9. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 26. září 2011. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta z evidence zaknihovaných cenných papírů. Prezence akcionářů bude zahájena v den konání řádné valné hromady, tj. 3. října 2011 ve 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Zdroj: Obchodní věstník

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy