RM-SYSTÉM»Události»Společnost PEGAS NONWOVENS SA potvrzuje celoroční výhled na rok 2011

Společnost PEGAS NONWOVENS SA potvrzuje celoroční výhled na rok 2011

26.08.2011 09:14
LUCEMBURK/ZNOJMO (25. srpna 2011) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2011 ukazatele EBITDA ve výši 15,3 milionu EUR a potvrzuje jeho celoroční výhled.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 82,6 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 20 %. V samotném druhém čtvrtletí 2011 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 20,8 % na 41,6 milionu EUR. Klíčovou roli ve vývoji výnosů sehrál pokračující růst cenových indexů polymerů.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním měřena ukazatelem EBITDA činila v prvním pololetí roku 2011 15,3 milionu EUR a poklesla tak oproti předchozímu roku o 6,2 %. Za poklesem ukazatele EBITDA v prvním pololetí letošního roku stojí vyšší negativní vliv zpoždění mechanismu přenesení vstupních cen materiálů v porovnání se stejným obdobím roku 2010 a nárůst osobních nákladů. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA snížil v porovnání s druhým čtvrtletím 2010 o 5,7 % na 7,0 milionů EUR a to kvůli nárůstu osobních nákladů vyjádřených v měně EUR na základě posílení kurzu české koruny vůči EUR, náboru nových zaměstnanců pro devátou výrobní linku a přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 11,1 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 36,8 %. V samotném druhém čtvrtletí 2011 se provozní zisk meziročně zvýšil o 48,2 % na 4,9 milionu EUR. Meziroční růst provozního zisku byl způsoben změnou v odpisech dlouhodobého majetku.

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2011 hodnoty 10,8 milionu EUR, což je meziročně o 14,3 % více. Ve druhém čtvrtletí 2011 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 4,4 milionu EUR, o 147,7 % více než ve stejném období roku 2010 díky vlivu nižších odpisů a vyšších kurzových zisků.

„Jsem rád, že mohu potvrdit původní celoroční výhled ukazatele EBITDA oznámený v březnu tohoto roku. A to i přes nižší hospodářský výsledek dosažený v prvním pololetí, který byl významně ovlivněn výrazným růstem cen polymerů, které dosáhly v dubnu historických maxim. V posledních týdnech však registrujeme pokles cen hlavních vstupních materiálů a věříme, že negativní dopad zpoždění v přenesení cen z prvního pololetí bude do konce roku významně kompenzován a ve spojení s novou očekávanou kapacitou dojde k dosažení plánovaného celoročního provozního výsledku," okomentoval výsledky František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

„PEGAS prochází v současné době velmi významným obdobím a pracuje na mnoha projektech. Kromě právě probíhající finální fáze zprovozňování nové výrobní linky jsme nedávno oznámili záměr postavit výrobní závod v Egyptě. V současnosti pracujeme na jednotlivých krocích tohoto projektu a věříme, že budeme našim akcionářům v budoucnu přinášet pozitivní zprávy ohledně jeho dalšího vývoje. I v souvislosti s tímto projektem jsme v průběhu června dokončili proces přefinancování bankovního úvěru, což nám umožní realizaci plánovaných investičních výdajů bez nutnosti revize naší progresivní dividendové politiky. Na konci července jsme tak mohli oznámit výplatu dividendy ve výši 1 EURo na akcii," uzavřel František Řezáč.

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za druhé čtvrtletí a první pololetí 2011.

Pololetní zpráva společnosti PEGAS NONWOVENS SA


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy