RM-SYSTÉM»Události»Fortuna neuplatní opci na koupi chorvatské společnosti Fortuna HR

Fortuna neuplatní opci na koupi chorvatské společnosti Fortuna HR

08.08.2011 12:09
Představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group NV („FEG") se dne 3.8.2011 rozhodlo neuplatnit kupní opci na veškeré akcie Fortuna HR vlastněné společností Equinox Investments B.V. za cenu nabídnutou třetí stranou.

Fortuna HR byla založena v roce 2001 v Záhřebu a v současné době nabízí kurzové sázení prostřednictvím své sítě provozoven a on-line v Chorvatsku. V průběhu let 2009 a 2010 byla Fortuna HR začleněna do Skupiny FEG, nicméně později byla Fortuna HR ze Skupiny vyloučena a veškeré její akcie ve vlastnictví Skupiny FEG byly prodány společnosti Equinox Investments B.V. za úplatu 1 EUR. Equinox Investments B.V. je dceřinou společností investiční skupiny Penta. Následně FEG uzavřel se společností Equinox Investments B.V. smlouvu, na základě které získal kupní opci na akcie společnosti Fortuna HR vlastněné Equinoxem opravňující znovu ke koupi akcií Fortuny HR. V případě, že FEG předkupní právo nevyužije za výše zmíněnou cenu, Equinox Investments B.V. smí akcie Fortuny HR prodat třetí straně a kupní opce tímto vyprší.

Dne 3.8.2011 obdrželo představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group NV od společnosti Equinox Investments B.V. dopis s výzvou k uplatnění předkupního práva na koupi akcií Fortuna HR na základě nabídky předložené třetí stranou. Představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group NV se rozhodlo kupní opci neuplatnit a svůj záměr oznámilo společnosti Equinox Investments B.V.

„Představenstvo řádně zvážilo a zhodnotilo nabídku předloženou společností Equinox Investments B.V. a rozhodlo se kupní opci na chorvatské operace neuplatnit. Naší současnou největší prioritou je plně se soustředit na rozvoj a další růst našich klíčových trhů v České republice, na Slovensku a v Polsku. V minulém měsíci jsme spustili projekt číselné loterie v České republice a připravujeme zavedení on-line sázení v Polsku. Dosažení výsledků a naplnění cílů v těchto projektech je pro nás i pro naše akcionáře naším hlavním úkolem." uvedl generální ředitel Fortuna Entertainment Group Jiří Bunda.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.