RM-SYSTÉM»Události»SELGEN: Oznámení o výplatě dividendy za rok 2010

SELGEN: Oznámení o výplatě dividendy za rok 2010

03.08.2011 15:11
Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 115,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie SELGEN, a. s. s ISIN CZ0009033650, k rozhodnému dni 7. června 2011 na základě výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem. Dividenda je splatná ke dni 3. 10. 2011. Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy