RM-SYSTÉM»Události»Veřejný návrh smlouvy v souladu s ustanovením paragrafu 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ.

Veřejný návrh smlouvy v souladu s ustanovením paragrafu 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ.

02.08.2011 10:20
Dne 22. 6. 2011 rozhodla řádná valná hromada společnosti o vyřazení akcií společnosti ISIN CZ0005078154 z obchodování na regulovaném trhu.

V důsledku tohoto rozhodnutí činí společnost Pražská energetika, a. s., veřejný návrh smlouvy, který je určen akcionářům společnosti, kteří byli ke dni konání valné hromady vlastníky dotčených akcií společnosti a pro zrušení registrace akcií nehlasovali nebo se valné hromady nezúčastnili, a to ohledně těch akcií, jejichž vlastníky byli ke dni konání valné hromady a nevzdali se práva na jejich prodej společnosti. Oprávněným akcionářům byl v souvislosti s tímto zaslán veřejný návrh smlouvy (616 kB), průvodní dopis (553 kB) a seznam účastníků CDCP (542 kB) na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů.

Oznamujeme akcionářům společnosti, aby v případě potřeby kontaktovali bezplatnou poradenskou linku 800 100 022, případně zaslali zprávu na pre@administer.cz nebo se obrátili osobně na zástupce společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, která pro společnost Pražská energetika, a. s., zajišťuje veškerou komunikaci s akcionáři v této záležitosti. Uvedené informace naleznete také na stránce této společnosti www.administer.cz/pre, kde je k dispozici i formulář Smlouvy o úplatném převodu akcií.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy