RM-SYSTÉM»Události»Fortuna Entertainment Group NV přijala opční akciový plán pro zaměstnance

Fortuna Entertainment Group NV přijala opční akciový plán pro zaměstnance

02.08.2011 10:11
Fortuna Entertainment Group, největší středoevropský provozovatel kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku přijala opční akciový plán pro své zaměstnance.

Valná hromada akcionářů společnosti Fortuna Entertainment Group NV konaná 25. května 2011 v Amsterdamu, udělila souhlas představenstvu Fortuny k případnému odkupu (podléhajícímu schválení dozorčí radou) plně splaceného vlastního akciového kapitálu společnosti na burze nebo jinde. Souhlas platí na dobu 18 měsíců počínaje 25. květnem 2011. Váže se na převod akcií z vlastního kapitálu společnosti, které byly odkoupeny před nebo po 25. květnu 2011 za účelem opčních akciových plánů nebo z jiných korporátních důvodů.
Na základě souhlasu valné hromady přijala Fortuna opční akciový plán („Plán"), který je založený na níže uvedených principech. Jeho správa a řízení je pravomocí představenstva společnosti a Výboru pro odměňování ustanoveného dozorčí radou. Plán vstoupil v platnost 30. 6. 2011 a jednotlivé nabytí opcí příslušných zaměstnanců bude platné podpisem smlouvy.

Nárok
Na Plánu se mají právo podílet zaměstnanci divize kurzových sázek hlavních společností skupiny Fortuna Entertainment Group NV (Fortuna Entertainment Group NV, Fortuna Sázková kancelář a.s., Fortuna Zaklady Bukmacherskie sp z o.o., Fortuna SK a.s. a FortunaWin Ltd., Fortuna software s.r.o), u kterých vznikl pracovněprávní poměr do 31.12. 2010.

Počet opcí a opční cena
Účastníci Plánu získají opci (právo) zakoupit akcie za zvýhodněnou cenu 115 Kč za jednu akcii. Počet vydaných opcí odpovídá celkovému počtu zaměstnanců zúčastněných v opčním programu. Každá opce obsahuje údaj o počtu kmenových akcií, které má daný zaměstnanec právo koupit za zvýhodněnou cenu. Počet akcií se liší podle zaměstnaneckých pozic. Hodnota opcí může být změněna, pokud dojde ke změně vlastního jmění společnosti např. formou kapitalizace, navýšení kapitálu, vydání akcií nebo práv na akcie, konsolidace nebo jejího rozdělení.

Využití opcí
Možností využít opce na koupi akcií Fortuny udělené v roce 2011 začne 1. března 2012 za podmínky, že pracovní poměr zaměstnance trvá a účastník Plánu nebude k tomuto datu ve výpovědní lhůtě. Zaměstnanci, u kterých skončí pracovní poměr před 1. březnem 2012 z jiných důvodů nežli na základě výpovědi, budou mít možnost opce využít za předem stanovených podmínek. Opce udělené v roce 2011 bude možno uplatnit kdykoliv po dobu 1 roku, tedy do 28. února 2013.
V den uplatnění opcí na akcie obdrží účastník Plánu od společnosti odměnu ve výši rozdílu zavírací ceny akcie (na Burze cenných papírů v Praze nebo Varšavskské burze) a opční cenou. Účastník Plánu se také může rozhodnout, že má zájem o nabytí akcií do svého vlastnictví. V tomto případě společnost za účastníka nakoupí příslušný počet akcií a převede je do jeho vlastnictví.

Změna vlastníka
V případě změny majoritního vlastníka, mají zaměstnanci povinnost uplatnit opce do data před převodem majoritního podílu akcií. V tomto případě se připouští pouze finanční vyrovnání, tj. zaměstnanec nemůže žádat o nabytí akcií.

Změny Plánu
Změny podmínek Plánu včetně jeho pokračování v dalších kalendářních letech podléhají rozhodnutí Výboru pro odměňování na základě návrhu představenstva Společnosti a změnám v příslušných jurisdikcích.

Zdroj: Fortuna Entertainment GroupRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.