RM-SYSTÉM»Události»Aktuální informace o prodejích a o cenách pro třetí čtvrtletí roku 2011

Aktuální informace o prodejích a o cenách pro třetí čtvrtletí roku 2011

22.07.2011 08:28
New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) oznamuje dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro třetí čtvrtletí kalendářního roku 2011. Společnost rovněž informuje o výši produkce a objemu prodejů ve druhém čtvrtletí roku 2011.

Hospodářské výsledky za 2. kalendářní čtvrtletí 2011 zveřejní společnost NWR dne 24. srpna 2011. V tento den budou také poskytnuty další informace. Následuje stručný přehled klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti za druhé čtvrtletí a první pololetí kalendářního roku 2011. Tyto údaje představují neauditované odhady, které mohou doznat změny.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy