RM-SYSTÉM»Události»Řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

Řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

20.07.2011 08:22
Společnosti New World Resources N.V. (‘NWR NV’) a New World Resources Plc (‘NWR Plc’) tímto oznamují, že NWR Plc, společnost založená podle právního řádu Anglie a Walesu se zapsaným sídlem na adrese c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Spojené Království, která je akcionářem NWR NV s podílem cca 99,63% akcií emitovaných NWR NV, dne 19. července 2011 zahájila řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (compulsory squeeze-out) podle nizozemského práva, čímž NWR Plc zamýšlí nabýt veškeré zbývající akcie emitované NWR NV, tj. cca 0,37% akcií NWR NV, které jsou ve vlastnictví jiných akcionářů. V souvislosti s tímto řízením o vytěsnění minoritních akcionářů NWR Plc tímto činí veřejný návrh na zahájení řízení (public writ of summons).

Oznámením ze dne 19. července 2011 ze strany úřadu soudního exekutora De Groot & Evers, působícího v Amsterodamu, NWR Plc, která pro účely tohoto řízení zvolila domicil v Amsterdamu, Zuidplein 180 v sídle Linklaters LLP, přičemž paní D.A.M.H.W. Strik z této společnosti byla pověřena jednat jako její advokátka, svolala veškeré ostatní majitele akcií druhu A emitované akciovou společností NWR NV se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí, jejichž domicil v nebo mimo Nizozemí není známý, aby se dostavili, nikoliv osobně, ale zastoupeni místním právním zástupcem, v úterý 13. září 2011 v 10:00 před Obchodní komoru odvolacího soudu v Amsterdamu (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal in Amsterdam) na adresu Amsterdam, "Paleis van Justitie", Prinsengracht 436, aby se vyjádřili k nároku NWR Plc uplatněnému podle čl. 2:359c (případně čl. 2:92a) nizozemského občanského zákoníku na vydání příkazu Obchodní komory ukládajícího souhrnně vlastníkům akcií druhu A emitovaných NWR NV, aby takové akcie převedli na NWR Plc oproti zaplacení částky 10,12 EUR za jednu akcii druhu A ze strany NWR Plc, případně ceny, kterou určí Obchodní komora jako hodnotu jedné akcie druhu A emitované NWR Plc v penězích nebo jiné ceny, kterou bude Obchodní komora považovat za přiměřenou a spravedlivou ke dni určenému Obchodní komorou.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.