RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání náhradní valné hromady společnosti VET Assets

Oznámení o konání náhradní valné hromady společnosti VET Assets

14.07.2011 09:11
Predstavenstvo spolecnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské námestí 19, PSC 110 00, svolává podle § 184a a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku náhradní valnou hromadu Spolecnosti, která se bude konat dne 28. cervence 2011 od 10:00 hodin v konferencních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1.

Porad jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení orgánu valné hromady
 4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní záverky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
 6. Schválení řádné účetní záverky Společnosti za rok 2010
 7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
 8. Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
 9. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
 10. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
 11. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy