RM-SYSTÉM»Události»Tisková zpráva z valné hromady

Tisková zpráva z valné hromady

11.07.2011 12:13
V úterý 21. 06. 2011 se uskutečnila řádná valná hromada akcionářů společnosti VEBA, textilní závody a. s., Broumov, které se zúčastnili akcionáři vlastnící 87% akcií společnosti.

V souladu se zveřejněným programem jednání byla projednána výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2010, o stavu majetku společnosti vč. návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o jejím přezkoumání, akcionáři byli informováni o podnikatelském záměru společnosti na r. 2011.
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2010, konsolidovanou účetní závěrku za r. 2010 a návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti, který ponechává zisk r. 2010 ve výši cca 102mil. CZK nerozdělený (s výjimkou zákonného 5% přídělu do rezervního fondu), znamená tedy nulovou výplatu dividend i tantiém. Valná hromada dále rozhodla o určení auditora společnosti - pro účetní období roku 2011 se jím tak stává společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Zdroj: Webové stránky společnosti VEBA, textilní závody a. s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy