RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady 21. 6. 2011

Oznámení o konání řádné valné hromady 21. 6. 2011

23.05.2011 12:10
Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2011 od 10.00 hod. v Hotelu VEBA, Šalounova ul. 127 v Broumově.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů)
  4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2010 a o stavu majetku společnosti, návrh na rozdělení zisku
  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
  7. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2011
  8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2011
  9. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy