RM-SYSTÉM»Události»Oznámení rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Oznámení rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

08.07.2011 16:28
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ: 494 51 871, jako emitent 73 612 ks kmenových nekótovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, ISIN: CZ0009047353, oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne 20. 4. 2011 rozhodla o přeměně podoby těchto akcií ze zaknihované na listinnou. Přeměna podoby byla dne 13. června 2011 zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1147.

Zdroj: Obchodní věstník ze dne 4.7.2011

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy