RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. se bude konat 29.7.2011

Řádná valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. se bude konat 29.7.2011

30.06.2011 11:38
Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo: 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. 7. 2011 od 10.00 hodin v sídle společnosti, zasedací místnost.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
 2. Zpráva představenstva a. s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2010, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2010, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského
  výsledku za rok 2010
 5. Schválení opatření dle § 193 odst. 1 obch. zákoníku
 6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
 7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
 9. Různé, závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy