RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o rozhodnutí představenstva o přeměně společnosti

Oznámení o rozhodnutí představenstva o přeměně společnosti

14.04.2004 00:00
Společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 45193533 (dále jen „Společnost“), která je emitentem registrovaných zaknihovaných akcií ISIN CS0005018852 a ISIN CZ0009103800 vám tímto v souladu s § 80c zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, oznamuje, že představenstvo Společnosti dne 9.4.2004 schválilo zrušení Společnosti bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře, společnost ON Semiconductor CHC, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 26821532, s rozhodným dnem pro převod jmění ve smyslu § 220a odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku 1.1.2004. Představenstvo Společnosti dále rozhodlo, že učiní všechny kroky nezbytné k tomu, aby návrh na zrušení Společnosti s převodem jmění na hlavního akcionáře byl předložen ke schválení řádné valné hromadě Společnosti.
Společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 45193533 (dále jen „Společnost“), která je emitentem registrovaných zaknihovaných akcií ISIN CS0005018852 a ISIN CZ0009103800 vám tímto v souladu s § 80c zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, oznamuje, že představenstvo Společnosti dne 9.4.2004 schválilo zrušení Společnosti bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře, společnost ON Semiconductor CHC, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 26821532, s rozhodným dnem pro převod jmění ve smyslu § 220a odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku 1.1.2004. Představenstvo Společnosti dále rozhodlo, že učiní všechny kroky nezbytné k tomu, aby návrh na zrušení Společnosti s převodem jmění na hlavního akcionáře byl předložen ke schválení řádné valné hromadě Společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.