RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

22.06.2011 15:31
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. oznamuje, že valná hromada dne 14. 6. 2011 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2010, rozhodla o rozdělení zisku a schválila výplatu dividend za rok 2010 ve výši 300 Kč/1 akcii brutto. Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 7. 6. 2011.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy