RM-SYSTÉM»Události»Návrh na rozdělení zisku za rok 2003

Návrh na rozdělení zisku za rok 2003

14.04.2004 00:00
'Představenstvo akciové společnosti METALlMEX a.s., IČ: 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92, oznamuje rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 v následující podobě:Zisk po zdanění ,165 890Dividendy , 110 598Tantiémy ,, 3 000Nerozdělený zisk 52 2921. Zisk po zdanění k 31.12.2003 dosáhl výše 165890 tis.Kč.2. Návrh na výplatu dividend dosahuje výše 66,7% čistého zisku společnosti, tj. 110 598 tis.Kč, což představuje 120,- Kč brutto na jednu akcii.3. Navržená výše tantiém je 3 000 tis. Kč.4. V případě schválení tohoto návrhu valnou hromadou odpovídá nerozdělený zisk hodnotě 52 292 tis.Kč.'
'Představenstvo akciové společnosti METALlMEX a.s., IČ: 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92, oznamuje rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 v následující podobě:Zisk po zdanění ,165 890Dividendy , 110 598Tantiémy ,, 3 000Nerozdělený zisk 52 2921. Zisk po zdanění k 31.12.2003 dosáhl výše 165890 tis.Kč.2. Návrh na výplatu dividend dosahuje výše 66,7% čistého zisku společnosti, tj. 110 598 tis.Kč, což představuje 120,- Kč brutto na jednu akcii.3. Navržená výše tantiém je 3 000 tis. Kč.4. V případě schválení tohoto návrhu valnou hromadou odpovídá nerozdělený zisk hodnotě 52 292 tis.Kč.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy