RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo New World Resources schválilo projekt Debiensko

Představenstvo New World Resources schválilo projekt Debiensko

20.06.2011 11:48
Společnost New World Resources Plc („NWR“ nebo „Společnost“), jeden z předních středoevropských producentů černého uhlí a koksu, dnes oznámila, že její představenstvo odsouhlasilo projekt Debiensko („Projekt“). Rozhodnutí vychází z podrobné studie proveditelnosti („Studie“) a obsáhlého vnitřního přezkoumání Projektu, jakož i z celkového posouzení situace na trhu.

NWR získala v roce 2008 těžební licenci platnou 50 let, která Společnost opravňuje k těžbě uhlí v lokalitě Debiensko. Licence umožňuje Společnosti zahájit práce na Projektu okamžitě, a tak NWR může započít výstavbu před koncem roku 2011. V roce 2010 NWR požádala o dodatek k těžební licenci, který by Společnost opravňoval k těžbě dalších uhelných slojí v lokalitě Debiensko. Schválení tohoto dodatku se očekává do poloviny roku 2012 po dokončení posouzení dopadů na životní prostředí. Podrobná studie proveditelnosti zahrnovala celou škálu studií vypracovaných zahraničními i místními odborníky v oblastech povrchové infrastruktury, úpraven uhlí, úpadnic a šachet, modelování zásob, plánu těžby a příslušenství pro železniční nakládku. Rovněž byla zahájena příprava detailní technické dokumentace Projektu, jejíž dokončení je plánováno na konec března 2012.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.