RM-SYSTÉM»Události»Návrh smlouvy o převodu části podniku PVT , a.s.

Návrh smlouvy o převodu části podniku PVT , a.s.

09.04.2004 00:00
Představenstva společností PVT, a.s., a PVT PROKOM, a.s., uložila dne 30. 3. 2004 do Sbírky listin obchodního rejstříku návrh smlouvy o převodu části podniku PVT, a.s., na společnosti PVT PROKOM, a.s. Návrh smlouvy spolu s ostatními dokumenty ve smyslu § 220d, odst. 2 OZ, jestliže se vyžadují, bude ve smyslu § 67a, odst. 5 OZ od 30. 3. 2004 po dobu jednoho měsíce před konáním valné hromady, jež má rozhodnout o převodu části podniku, uložen k nahlédnutí v sídle společnostiNavrhovatel PVT PROKOM, a.s., jako kupující požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustavení § 12, odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dojde v důsledku toho, že společnost PVT PROKOM, a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000, IČ: 27074358 jako kupující nabude na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností PVT, a.s., se sídlem Praha 9-Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ: 19000, IČ: 00025500, jako prodávající část podniku společnosti PVT, a.s., tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 zákona 513 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, označenou jako divize 1 (Core Business Division) zahrnující veškeré věci, práva a jiné majetkové hodnoty společnosti PVT, a.s., které slouží nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit provozování činnosti společnosti PVT, a.s., v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Představenstva společností PVT, a.s., a PVT PROKOM, a.s., uložila dne 30. 3. 2004 do Sbírky listin obchodního rejstříku návrh smlouvy o převodu části podniku PVT, a.s., na společnosti PVT PROKOM, a.s. Návrh smlouvy spolu s ostatními dokumenty ve smyslu § 220d, odst. 2 OZ, jestliže se vyžadují, bude ve smyslu § 67a, odst. 5 OZ od 30. 3. 2004 po dobu jednoho měsíce před konáním valné hromady, jež má rozhodnout o převodu části podniku, uložen k nahlédnutí v sídle společnostiNavrhovatel PVT PROKOM, a.s., jako kupující požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustavení § 12, odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dojde v důsledku toho, že společnost PVT PROKOM, a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000, IČ: 27074358 jako kupující nabude na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností PVT, a.s., se sídlem Praha 9-Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ: 19000, IČ: 00025500, jako prodávající část podniku společnosti PVT, a.s., tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 zákona 513 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, označenou jako divize 1 (Core Business Division) zahrnující veškeré věci, práva a jiné majetkové hodnoty společnosti PVT, a.s., které slouží nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit provozování činnosti společnosti PVT, a.s., v oblasti informačních a komunikačních technologií.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.