RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS oznamuje zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategie mezinárodní expanze

PEGAS NONWOVENS oznamuje zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategie mezinárodní expanze

10.06.2011 10:25
LUCEMBURK/ZNOJMO, 9. června 2011 – PEGAS NONWOVENS (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že společnost PEGAS NONWOVENS s.r.o. uzavřela smlouvu na 5letý neamortizovaný klubový úvěr v celkové výši 180 milionů Euro („Úvěr“) s Českou spořitelnou a ING Bank. Smlouva o úvěru byla podepsána dne 8. června 2011.

Úvěr bude použit na financování nových kapitálových investic a refinancování stávajícího úvěru, jehož celkový rámec činí 150 milionů Euro a jehož čerpaná část k 31. březnu 2011dosahovala výše 101,7 milionu EUR. Podmínky Úvěru nevyžadují v jeho průběhu žádnépovinné splátky jistiny a umožňují tak Společnosti vysokou flexibilitu při rozhodování o investicích, výplatách dividend akcionářům či optimalizaci výše dluhu.
Celková úroková sazba se skládá z úrokové sazby EURIBOR a úrokové marže závisející na aktuálním poměru ukazatele Čistý dluh/EBITDA. Nové úvěrové financování se skládá z revolvingového úvěru do výše 165 milionů Euro a kontokorentního úvěru do výše 15 milionůEuro. „Společnost nedávno oznámila investici do nového výrobního závodu v Egyptě, jakožtoprvního kroku v realizaci strategie mezinárodní expanze. I přesto, že PEGAS generuje
silné peněžní toky z vlastní provozní činnosti, budou k zamýšleným investicím potřeba i cizí zdroje. Jsme proto rádi, že nově uzavřený kontrakt o dlouhodobém financování dává Společnosti dostatečný komfort jak z hlediska výše úvěru, tak z hlediska flexibility při rozhodování o jeho použití a načasování investic," uvádí František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy