RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

02.06.2011 11:22
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 813,00 Kč.

Nárok na výplatu dividendy za rok 2010 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni
ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedeném
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni pro účast na
valné hromadě, tj. 9. května 2011.

Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím
bankovního ústavu Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1,
PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála
banky. Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich
výplaty.

Podrobný způsob výplaty dividendy je uveden v Dokumentech pro řádnou
valnou hromadu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách
společnosti www.rwe.cz.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy