RM-SYSTÉM»Události»Informace z valné hromady 26.3.2004 a změny v orgánech společnosti

Informace z valné hromady 26.3.2004 a změny v orgánech společnosti

07.04.2004 00:00
1. Dopisem ze dne 19.3. 2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáš Kubala. Jeho odstoupení projednala dozorčí rada na svém zasedání dne 24.3. 2004 a tímto dnem skončilo jeho členství v dozorčí radě.2. Dozorčí rada na svém zasedání dne 24.3. 2004 opětovně zvolila za členy představenstva Ing. Ivana Beránka, Ing.Josefa Zbořila a Ing. Přemka Hlavničku, kterým 8.1. 2004, resp. 18.3. 2004 uplynulo pětileté funkční období v tomto orgánu společnosti.3. Dne 26.3. 2004 se konala řádná valná hromada společnosti. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou reprezentující 79,43 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada projednala zprávy představenstva a dozorčí rady k výsledkům společnosti za rok 2003 a akcionáři schválili roční účetní závěrku za rok 2003 a způsob rozdělení zisku v celkové výši 835 tisíc korun. Zisk bude použit po provedení zákonného přídělu do rezervního fondu a na úhradu ztrát minulých let. Dividendy za rok 2003 nebudou vypláceny.4. Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti. Jednalo se o doplnění předmětu činnosti společnosti o posuzování vlivů na životní prostředí.Řádná valná hromada dále zvolila za nové členy dozorčí rady Mgr. Petra Kratochvíla a Ing. Miloslava Babeje - Kmece. Opětovně zvolen do dozorčí rady byl Ing. Ladislav Hruška, kterému 8.1. 2004 uplynulo pětileté funkční období v tomto orgánu společnosti.
1. Dopisem ze dne 19.3. 2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáš Kubala. Jeho odstoupení projednala dozorčí rada na svém zasedání dne 24.3. 2004 a tímto dnem skončilo jeho členství v dozorčí radě.2. Dozorčí rada na svém zasedání dne 24.3. 2004 opětovně zvolila za členy představenstva Ing. Ivana Beránka, Ing.Josefa Zbořila a Ing. Přemka Hlavničku, kterým 8.1. 2004, resp. 18.3. 2004 uplynulo pětileté funkční období v tomto orgánu společnosti.3. Dne 26.3. 2004 se konala řádná valná hromada společnosti. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou reprezentující 79,43 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada projednala zprávy představenstva a dozorčí rady k výsledkům společnosti za rok 2003 a akcionáři schválili roční účetní závěrku za rok 2003 a způsob rozdělení zisku v celkové výši 835 tisíc korun. Zisk bude použit po provedení zákonného přídělu do rezervního fondu a na úhradu ztrát minulých let. Dividendy za rok 2003 nebudou vypláceny.4. Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti. Jednalo se o doplnění předmětu činnosti společnosti o posuzování vlivů na životní prostředí.Řádná valná hromada dále zvolila za nové členy dozorčí rady Mgr. Petra Kratochvíla a Ing. Miloslava Babeje - Kmece. Opětovně zvolen do dozorčí rady byl Ing. Ladislav Hruška, kterému 8.1. 2004 uplynulo pětileté funkční období v tomto orgánu společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy