RM-SYSTÉM»Události»Výsledky řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Výsledky řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

26.05.2011 11:08
V Brně dne 6. 5. 2011 - Řádná valná hromada společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., na svém zasedání projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a účetní závěrku za rok 2010. Dále byl schválen návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a přídělu do jednotlivých fondů. Výplata dividend za rok 2010 byla schválena ve výši 1 265,- Kč před zdaněním na 1 akcii.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy