RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,

26.05.2011 10:51
Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 28. 6. 2011 od 10.00 hod. na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s., Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
 5. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2010
 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2010
 7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2010
 8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2010
 9. Rozhodnutí o jmenování auditora pro rok 2011
 10. Volba členů dozorčí rady Společnosti
 11. Závěr.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. 6. 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy