RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti TATRA, a.s. se bude konat 24.6.2011

Řádná valná hromada společnosti TATRA, a.s. se bude konat 24.6.2011

26.05.2011 10:11
Představenstvo TATRA, a. s. Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21 svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 24. června 2011 od 10.00 hodin v konferenční místnosti č. 304 objektu TATRA, a. s., ev. č. 201 (úsek lidských zdrojů - budova při hlavním vstupu do areálu TATRA) v Kopřivnici

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
  jejího majetku v roce 2010
 5. Zpráva představenstva o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty a informace o výroku auditora
 6. Zpráva dozorčí rady
 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
 8. Určení auditora společnosti
 9. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 17. červen 2011. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta z evidence zaknihovaných cenných papírů. Prezence akcionářů bude zahájena v den konání řádné valné hromady, tj. 24. června 2011 v 9.30 hodin v místě
konání valné hromady.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy