RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.

25.05.2011 16:15
Představenstvo společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSC 110 00, IC: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, svolává podle § 184a obchodního zákoníku rádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. června 2011 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1

Porad jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení orgánu valné hromady
 4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní záverky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010
 7. Rozhodnutí o úhrade ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
 8. Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
 9. Rozhodnutí o odměnách členu dozorčí rady a výboru pro audit
 10. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
 11. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy