RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti České vinařské závody a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti České vinařské závody a.s.

25.05.2011 15:57
Představenstvo akciové společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16, IČ 60193182, oznamuje, že svolává na den 27.6. 2011 od 11.00 hod. řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

Pořad jednání:

 1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Změna stanov společnosti
 4. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
 6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
 8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2010
 9. Jmenování členů výboru pro audit
 10. Schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
 11. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za roky 2011 a 2012
 12. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
 13. Projednání implementace Etického kodexu podnikání z dokumentu Kodex 2004
 14. Závěr

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy