RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Energoaqua, a. s. se bude konat dne 28.6.2011

Řádná valná hromada společnosti Energoaqua, a. s. se bude konat dne 28.6.2011

25.05.2011 08:35
Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2011 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
 4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami"
 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
 8. Volba člena představenstva
 9. Volba člena dozorčí rady
 10. Volba členů výboru pro audit
 11. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
 12. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
 13. Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti
 14. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy