RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování s emisí ECM REAL ESTATE INVE, ISIN:LU0259919230

Pozastavení obchodování s emisí ECM REAL ESTATE INVE, ISIN:LU0259919230

24.05.2011 16:57
Obchodování bude pozastaveno s účinností k 25.5.2011, jelikož bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24.5.2011 rozhodnuto o úpadku emitenta společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Lucemburské velkovévodství.

Rozhodnutí bylo učiněno především z toho důvodu, aby se předešlo hospodářským ztrátám, ke kterým by případně mohlo dojít, docházelo-li by k operacím na trhu za využití nepřesných informací, spojených s vyhlášením úpadku emitenta a jeho dalším řešením.

Rozhodnutí o pozastavení zde.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy