RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se bude konat 24.6.2011

Řádná valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se bude konat 24.6.2011

19.05.2011 10:19
Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. Sídlo: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, na pátek dne 24. 6. 2011, ve 13.00 hod. v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66.

Program jednání:

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2010, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2010, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010.
  5. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  6. Závěr.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy